Обов’язкові навчальні дисципліни

 • Робоча навчальна програма “Філософія науки та інновацій” (переглянути)
 • Робоча навчальна програма “Філософія науки та інновацій (тематичний модуль “Управління проєктами та написання грантів” (переглянути)
 • Робоча навчальна програма Академічне письмо англійською мовою (English Academic Writing) *пролонговано на 2023/2024 н.р. (переглянути)
 • Робоча навчальна програма асистентської педагогічної практики (див. розділ “Асистентська педагогічна практика”)
 • Робоча навчальна програма асистентської педагогічної практики (для спеціальності 125) *пролонговано на 2023/2024 н.р. (переглянути)
 • Робоча навчальна програма асистентської педагогічної практики (для спеціальності 126) *пролонговано на 2023/2024 н.р. (переглянути)
 • Робоча програма тренінгу “Сучасні освітні технології у вищій школі” (переглянути)
 • Аспірантські студії (зі спеціальності та за темою наукового дослідження) (для спеціальності 121) (переглянути)
 • Аспірантські студії (зі спеціальності та за темою наукового дослідження) (для спеціальності 125) *пролонговано на 2023/2024 н.р. (переглянути)
 • Аспірантські студії (зі спеціальності та за темою наукового дослідження) (для спеціальності 126) *пролонговано на 2023/2024 н.р. (переглянути)
 • Теорія і технології створення програмних систем (англ. мовою) (переглянути)

ДВА. Перелік 1
ДВА. Перелік 2
*Анотації навчальних дисциплін знаходяться за посиланням (пошук анотацій у розділі Переліку 2 таблиці здійснюється послідовно у порядку наростання шифру назви спеціальностей , освітньо-науковими програмами, за назвою факультету/інституту)
Назва ОНПНазва робочої програми навчальної дисципліни
121 Інженерія програмного забезпечення
ОНП «Інженерія програмного забезпечення»Моделі й методи паралельної та розподільної обробки даних
Оцінка якості, стандартизація й супровід програмних продуктів
Сучасні підходи до створення і застосування систем штучного інтелекту (англійською мовою)
Хмарні та глобально розділені технології обробки даних
ОНП «Математичне та програмне забезпечення автоматизованих і вбудованих систем»Аналіз зображень та розпізнавання образів
Аналіз на основі великих даних (Вig Data)
Аналіз сигналів та часових рядів
Математичне забезпечення й програмна підтримка автоматизованих систем
Математичне та програмне забезпечення процесу машинного навчання
Програмне й математичне забезпечення технології вбудованих систем (embedded systems)
122 Комп'ютерні науки
ОНП
«Комп'ютерні науки та інформаційні технології»
Алгоритми та методи обробки великих масивів даних
Переглянути файл
Компетентність персоналу та організації при реалізації ІТ-проектів
Матричні технології в управлінні ІТ-проектами
Мережеві технології та захист інформації
Сучасні технології багатопроцесорних обчислень
Сучасні технології високопродуктивних обчислень
Технології розпізнавання зображень та обробки відео-інформації
Технології розробки програмного забезпечення
125 Кібербезпека та захист інформації
ОНП
«Кібербезпека»
Методи дослідження операцій у сфері інформаційної безпеки
Переглянути файл
Сучасні технології забезпечення кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах
Переглянути файл
Методи і технології моніторингу та аудиту інформаційної безпеки
Переглянути файл
Методи побудови сучасних криптосистем
Переглянути файл
Етичний хакінг
Переглянути файл
Безпека хмарних сховищ та технологій
Переглянути файл
Методи прогнозування та моделювання у сфері інформаційної безпеки
Переглянути файл
126 Інформаційні системи та технології
ОНП
«Інформаційні системи та технології»
Основи інтернету речей Big Data та аналітика
Переглянути файл
Наукові проблеми глобальних інформаційних систем
Переглянути файл
Наукові проблеми штучного інтелекту
Переглянути файл
Сучасні технології систем комп’ютерного зору
Переглянути файл
Технології мультисервісних мереж
Переглянути файл
Інформаційна інфраструктура підприємств
Переглянути файл
Математичні основи систем підтримки прийняття рішень
Переглянути файл
Надійність та безпека критичних систем (українською мовою)
Переглянути файл

Надійність та безпека критичних систем (англійською мовою)
Переглянути файл

Comments are closed.