Про факультет

Факультет інформаційних технологій ‒ структурний підрозділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він створений у 2013 році (наказ ректора Університету від 20 листопада 2013 р.) і є наймолодшим факультетом Університету.

Мета створення факультету: виведення Київського національного університету імені Тараса Шевченка в лідери з підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій.

Місія факультету: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних до розв’язання складних задач у сфері інформаційних технологій, проведення системних фундаментальних досліджень та здійснення експериментальних розробок для інформатизації суспільства.

Навчання на факультеті здійснюється за такими спеціальностями:

 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»;
 • 122 «Комп’ютерні науки»;
 • 125 «Кібербезпека та захист інформації»;
 • 126 «Інформаційні системи та технології»;
 • 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Випускники бакалаврату можуть продовжувати навчання в магістратурі за наведеними спеціальностями, а випускники магістратури – в аспірантурі, здобуваючи науковий ступінь доктора філософії.

Підготовка фахівців здійснюється за принципом органічного поєднання класичної фундаментальної підготовки із набуттям інноваційних практичних навичок.

Основна увага приділяється системній підготовці студентів у сферах:

 • теорії та практики програмування;
 • прикладних інформаційних систем;
 • безпеки інформаційних систем і технологій, застосування сучасних методів і засобів технічного, криптографічного та стеганографічного захисту інформації;
 • цифрової інфраструктури управління підприємствами;
 • мережевих та інтернет технологій;
 • систем та інфраструктури Інтернету речей;
 • інтелектуальних систем майбутнього (у тому числі роботів, систем природномовного спілкування, нейромережних систем тощо);
 • інтелектуального програмування;
 • управління ІТ компаніями на основі інноваційних проектів, старт-апів та бізнес-аналітики;
 • інтелектуалізації цифрових трансформацій суспільства, а також інших суспільно значущих фундаментальних та прикладних досліджень.

Comments are closed.