Мережевих та інтернет технологій

ЗВЕРНЕННЯ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ МЕРЕЖЕВИХ ТА ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ДО АБІТУРІЄНТІВ

Навчальний план розроблено за стандартами Міжнародної організації ITU (International Telecommunications Union)

7d765a8ac813ca69bb497efc5ef477ea
Мережеві та інтернет технології – побудова та експлуатація телекомунікаційних систем та мереж: систем широкосмугового абонентського доступу з використанням перспективних технологічних рішень, технічне та програмне забезпечення роботи операторів мобільного зв’язку, інтернет провайдерів, створення, супровід і використання сучасних інтернет технологій, соціальних мереж, інтернет речей.

На кафедрі розроблено навчальні, навчально-методичні посібники та електронні навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі, професори, доценти та провідні спеціалісти фірм-розробників сучасних інформаційних систем і технологій. Практичні заняття проходять в навчальному центрі компанії LIFECELL. В навчальний процес впроваджені курси академії CISCO. Студенти кафедри під час навчання знайомляться з обладнанням різноманітних об’єктів інформаційної діяльності.

Професійно-орієнтовані дисципліни:

– Основи програмування
– Теорія алгоритмів
– Веб-дизайн та веб-програмування
– Обєктно-оріентоване програмування
– Організація баз даних
– Архітектура комп’ютерів
– Операційні системи
– Основи побудови інфокомунікаційних мереж
– Технології та протоколи мультисервісних мереж
– Оптичні транспортні системи та мережі
– Інфраструктура мереж майбутнього
– Інтелектуальний аналіз даних
– Хмарні технології
– Технології штучного інтелекту
– Побудова систем інтернет речей
– Основи інформаційної безпеки
– Кібернетична безпека підприємства

Ґрунтовна теоретична та практична підготовка, яку студенти отримують на кафедрі дозволить їм успішно реалізувати себе як в науці, так в промисловості та бізнесі.

Міжнародні зв’язки кафедри

Кафедра плідне співпрацює з іноземними фірмами, товариствами, закордонними вищими навчальними закладами, що має за мету покращення навчального процесу і його наближення до відповідних світових стандартів освіти; створює умови для швидкого впровадження міжнародного досвіду в існуючу систему підготовки кадрів; реформування змісту освіти під час переходу на багаторівневу систему підготовки фахівців; забезпечує конкурентоздатність наших випускників на світовому ринку праці.

Науково-дослідницька діяльність

Основні напрями наукових досліджень кафедри мережевих та інтернет технології:
– Функціональна стійкість телекомунікаційних систем.
– Сенсорні системи спеціального призначення.
– Забезпечення OSI-міжрівневої узгодженості.

logo-light Детальніше про кафедру…

Comments are closed.