Снитюк Віталій Євгенович

Доктор технічних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій.  Вища освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Математик. Викладач. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Методи зменшення невизначеності на початкових етапах проектування систем із змінною структурою» за спеціальністю 13.12 – «Системи автоматизації проектних робіт». Докторська дисертація:«Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності» за…

Читати далі…

Тмєнова Наталія Пилипівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник декана з навчально-виховної роботи. Вища освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка. Магістр з соціальної інформатики, викладач математики та інформатики. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Граничні теореми для керованих систем» за спеціальністю 01.05.04 – «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень». Досвід роботи:  2000-2014 рр. Київський національний університет…

Читати далі…

Гнатієнко Григорій Миколайович

Кандидат технічних наук, заступник декана факультету інформаційних технологій з наукової роботи. Вища освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Прикладна математика. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Алгоритми обробки експертної інформації у задачах ранжування та їх застосування» за спеціальністю 05.13.16 ‒ «Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання і математичних методів в наукових дослідженнях». Досвід…

Читати далі…

Бичков Олексій Сергійович

Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України, завідувач кафедри програмних систем і технологій.  Вища освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Математик. Викладач Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Побудова оптимальних якісних характеристик стохастичних диференціальних рівнянь нейтрального типу» за спеціальністю 01.05.01 – «Математична кібернетика». Докторська дисертація: «Інформаційні…

Читати далі…

Іларіонов Олег Євгенович

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інтелектуальних технологій. Вища освіта: Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Радіотехніка. Радіоінженер. Харківський національний університет радіоелектроніки. Програмне забезпечення автоматизованих систем. Інженер-програміст. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Лінійні давачі температури та їх практичне використання» за спеціальністю 05.27.01 – «Твердотільна електроніка». Досвід роботи:  2001-2006 рр. Чернівецький державний…

Читати далі…

Плескач Валентина Леонідівна

Доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем.  Вища освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, прикладна математика. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Методи керування паралельним функціонуванням транзакцій в розподілених системах» за спеціальністю 01.05.03 – «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем». Докторська дисертація: «Формування ринку інформаційних…

Читати далі…

Морозов Віктор Володимирович

Кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій управління.  Вища освіта: Київський національний університет будівництва та архітектури. Інженер-системотехнік. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Автоматизоване формування моделей об’єктів та процесів управління енергетичним будівництвом» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології». Досвід роботи:  1983-1990 рр. Київський національний університет будівництва та архітектури, асистент кафедри автоматизації проектування та…

Читати далі…

Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації.  Вища освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр математики. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Функції на тривимірних многовидах» за спеціальністю 01.01.04 – «Геометрія та топологія». Докторська дисертація: «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості розподілених інформаційних систем до кібернетичних загроз» за спеціальністю 05.13.06 −…

Читати далі…

Дружинін Володимир Анатолійович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем та технологій.  Вища освіта: Київське вище зенітне ракетне інженерне училище за спеціальністю – радіотехнічні засоби. Державний університет телекомунікацій. Спеціаліст з безпеки інформаційних та комунікаційних систем. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: спеціальна тема. Докторська дисертація: «Методологія захисту інформації в радіотехнічних системах зі змінною просторовою конфігурацією»…

Читати далі…

Кравченко Юрій Васильович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мережевих та інтернет технологій.  Вища освіта: Київське вище військове авіаційне інженерне училище. Інженер-електрик. Національна академія оборони України. Магістр військового управління. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Моделі та методи перерозподілу обчислювальних ресурсів бортової обчислювальної системи авіаційне-космічного ракетного комплекту» за спеціальністю 20.02.14 – «Озброєння та військова техніка».…

Читати далі…