Порєв Геннадій Володимирович

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри програмних систем і технологій. 

Вища освіта:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», магістр з приладобудування.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Вдосконалення методів і засобів вимірювання параметрів електронно-променевої безтигельної зонної плавки» за спеціальністю 05.11.13 – «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин».
  • Докторська дисертація: «Методи та засоби побудови інформаційних технологій на основі територіально розосереджених сервіс-орієнтованих однорангових мереж» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

  • 1995-2008 рр. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», інженер.
  • 2008-2014 рр. Науково-дослідний інститут прикладної електроніки НТУУ «КПІ», інженер.
  • 2006-2017, 2010-2014 рр. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», доцент.
  • 2007-2010 рр. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», докторант.

Наукові праці: 

Більше 90 наукових праць, серед яких 2 монографії, 1 навчальний посібник, 50 статей у фахових виданнях України, 32 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Google Scholar – 6.

Наукові інтереси:

Однорангові мережі, Інтернет-технології, хмарні обчислення.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Член спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 у Вінницькому національному технічному університеті.

Нагороди: Лауреат двох Грантів Президента України для обдарованої молоді.

 

Comments are closed.