Програмування інтернет речей (IoT)

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: Шевченко В.Л.

Анотація

Мета дисципліни: Сформувати уявлення щодо програмування інтернету речей та його зв’язку з суміжними дисциплінами.

Розглядається історія виникнення інтернету речей, основні складові та базові дисципліни, які лягли в основу загальної теорії, найбільш відомі напрями практичні застосування. Специфіка програмного забезпечення мережевого обміну, обміну з сенсорами, віддаленої та розподіленої обробки інформації в інтересах інтернету речей. Низькорівневі та високорівневі алгоритмічні мови інтернету речей. Особливості операційних систем та кросплатформених рішень для інтернету речей. Спеціалізовані розширення C++, C#, Java. Особливості програмного забезпечення інформаційної безпеки інтернету речей. Автоматизація програмування інтернету речей за допомою спеціалізованих розширень UML (Unified Modeling Language). Оскільки інтернет речей є новим комплексуванням давно відомих понять, то важливою задачею є надання студентам уявлення щодо суміжних дисциплін, на які вони можуть спиратись при вирішення практичних задач щодо програмування інтернету речей.

Кількість годин – 90. Лекції – 16. Практичні – 18.  Самостійна робота – 56. Разом 3 кредити ЄКТС.

Форма контролю: іспит

Comments are closed.