Хмарні технології

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: Порєв Г.В.

Порєв Геннадій Володимирович

Порєв Геннадій Володимирович

Анотація

В дисципліні розглядаються базові відомості про виникнення, розвиток та використання технологій хмарних обчислень. Розглядаються типології розгортання хмарних ресурсів (приватні, публічні, гібридні, суспільні тощо), моделей надання послуг хмарних обчислень (SAAS, PAAS, IAAS тощо).

В дисципліні передбачено огляд сучасних рішень лідерів ринку хмарних обчислень — Amazon, Microsoft та Google. Розглядаються переваги та недоліки моделей хмарних обчислень та рішень на їх основі, зокрема з економічної точки зору.

Для розвитку практичних навичок в дисципліні пропонується розгортання транзакційних веб-застосунів в хмарних середовищах, перенесення на них готових рішень, засвоєння прийомів їх адміністрування, та роботу з технологіями віртуалізації.

Кількість годин – 150.  Лекції – 22. Практичні – 28. Самостійна робота – 100. Разом 5 кредити ЄКТС.

Comments are closed.