Нормативно-правові документи

 1. Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. (переглянути)
 2. Критерії нарахування додаткових балів до академічного рейтингу (переглянути).
 3. Порядок обрання, призначення й звільнення старост академічних груп (переглянути).
 4. Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін (переглянути).
 5. Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у КНУ імені Тараса Шевченка (переглянути).
 6. Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУ імені Тараса Шевченка (переглянути).
 7. Положення про спільну лабораторію факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ІТ-компанії (переглянути).
 8. Положення про студентський гурток факультету інформаційних технологій (переглянути).
 9. Порядок нарахування додаткових балів (переглянути).
 10. Положення про забезпечення дотримання академiчноi доброчесностi (переглянути).
 11. Порядок організації роботи зі зверненнями громадян та запитами на інформацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (переглянути).
 12. Положення Кабміну про академічну мобільність (переглянути).
 13. Положення про порядок перезарахування результатів навчання у КНУ ім. Тараса Шевченка (переглянути).
 14. Положення про валiдацiю i визнання результатів навчання, здобутих у процесi неформальної та/або iнформальної освiти у програмах вищої та фахової передвищої освiти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (переглянути).

Comments are closed.