Менеджмент командної розробки програмного забезпечення

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: Поперешняк С.В.

Поперешняк Світлана Володимирівна

Поперешняк Світлана Володимирівна

 Анотація

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань, методів та інструментів, необхідних для успішної реалізації програмних проектів, що дозволять фахівцю управляти проектами по створенню програмного забезпечення, працювати з окремими процесами управління проектами, використовувати спеціальне прикладне програмне забезпечення для моніторингу та планування управління проектами.

Метою викладання дисципліни є розкриття областей знань, які потрібні для планування проектних робіт на основі всебічного аналізу ризиків та ефективних оцінок тривалості й трудомісткості задач, а також для продуктивного виконання проектних робіт с необхідною якістю. Також розкриваються підходи до вибору життєвого циклу програмного продукту та моделі розробки програмного забезпечення, питання формування команд, рішення конфліктів і ефективних комунікацій.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

  • дослідження аспектів управління проектом оцінювання трудомісткості, управління ризиками, моніторинг проекту, управління конфігурацією;
  • оволодіння методами оцінювання, планування управління ризиками, збору показників, встановлення цілей якості, використовування вимірів для моніторингу проекту;
  • дослідження збалансованого процесу, що охоплює управління всім проектом від початку до кінця;
  • оволодіння набором процесів, які використовуються для ефективного та раціонального управління програмними проектами.

Кількість годин – 90. Лекції – 16. Практичні – 18. Самостійна робота – 56.  Разом 3 кредити ЄКТС.

Форма контролю: залік.

Comments are closed.