Економіка IT компаній

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

Анотація

Буде розглянута діяльність ІТ компаній з точки зору реалізації ІТ проектів. За основу береться фінансова ефективність проектів ( бізнес-планування).

Комерційні проекти в ІТ — інвестиційні. Інвестиційний проект — це інвестиції (вкладення грошей і інших активів з метою одержання доходу в майбутньому), що здійснюються у формі проекту. У бізнес-моделі замовленої розробки інвестиції здійснює замовник, і йому в першу чергу важливо, коли він зможе користуватися продуктом так, що його прибуток зросте.

Кількість годин – 90. Лекції – 16. Практичні – 18.  Самостійна робота – 56.  Разом 3 кредити ЄКТС.

Форма контролю: залік.

Comments are closed.