Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених

20-22 квітня 2016 р. в м.Одеса Київський національний університет імені Тараса Шевченка спільно із господарями Одеським державним екологічним університетом провів всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених «Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук».
У конференції взяли участь молоді вчені, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів Одеської області та інших областей України, а також науковці із Болгарії.1

Відбулося урочисте відкриття конференції, вітальне слово на якому було надано проректору з наукової роботи ОДЕКУ Тучковенко Юрію Степановичу. На пленарному засіданні виступили провідні науковці та викладачі університетів-організаторів конференції.2

В своїй доповіді завідувач кафедри АСМНС Перелигін Борис Вікторович докладно висвітлив тематику та зміст випускних робіт студентів кафедри, наукова діяльність яких пов’язана з використанням інформаційних технологій моніторингу навколишнього середовища.3

Наступне слово було надано професору кафедри інформаційних технологій Кругляку Юрію Олексійовичу. тематика його доповіді, пов’язана з фундаментальними та прикладними обмеженнями на параметри транзистора в Si-технології, зацікавила студентів і викладачів.4Доповідь докторанта Великодного Станіслава Сергійовича «Методологічні основи реінжинірингу SCADA-систем» зацікавила слухачів, які працюють в напрямку використання інформаційних технологій в виробничих процесах. Доповідач докладно розповів про результати своєї багаторічної праці над оптимізацією методів розрахунку технологічних параметрів устаткування. Переконливо висловився щодо можливості впровадження наукових результатів в виробництво.5Автором заключної доповіді на пленарному засіданні був завідуючий кафедрою програмування та комп’ютерної техніки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Бичков Олексій Сергійович. Галузь знань, в якій він активно працює, – це теорія можливостей та її використання в науці, практиці та повсякденному житті. Яскраві приклади використання його теорії не залишили байдужими аудиторію.6Наступний день конференції відкрився доповіддю професора Ужгородського національного університету Саваневича Вадима Євгеновича «Програма для автоматизованого відкриття астероїдів і комет COLITEC: дослідження і розробки», в якій він не тільки представив наукові результати, а й поділився з майбутніми науковцями досвідом практичного використання набутих знань.7Активну участь у конференції прийняли студенти та викладачі факультету комп’ютерних наук ОДЕКУ та факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка. Доповідачі продемонстрували глибокі теоретичні та практичні знання в галузі інформаційних технологій та їх використання для вирішення проблем і задач природничих наук, професійні вміння презентувати результати власних наукових та практичних досліджень.891011Відповідаючи на запитання учасників конференції, студенти та аспіранти продемонстрували не тільки професійні здібності, а також гнучкість та креативність пошуку рішень наукових задач, здатність до аналітичного мислення, глибоку зацікавленість в розв’язанні завдань та проблем сучасної науки України.1213В рамках конференції була проведена зустріч молодих вчених та представників IT-бізнесу в формі круглого столу, на якій обговорювалися актуальні питання забезпечення високої якості підготовки фахівців з інформаційних технологій. Особливу увагу учасники цього заходу приділили питанням теоретичної та практичної підготовки студентів в університеті, розповіли про шляхи використання отриманих знань в професійній діяльності.1415Організаційний комітет конференції відмітив найкращі доповіді дипломами. Дипломом І ступеня нагородили Бесклепського Максима, магістранта кафедри інформаційних технологій ОДЕКУ, дипломом ІІ ступеня – Бойко Наталію, магістранта кафедри технологій управління КНУ ім. Тараса Шевченка, диплом ІІІ ступеня отримали Рибченко Михайло та Зенченко Дмитро, магістранти кафедри АСМНС ОДЕКУ, дипломом за кращу наукову розробку – Мамуку Костянтина. Найбільш активні студенти отримали грамоти.1617 18

 

Comments are closed.