Освітньо-наукова програма:

Фахівець рівня: доктор філософії.

За спеціальністю: 122 Комп’ютерні науки.

Галузь науки: 12 Інформаційні технології.

Освітній рівень: ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Кваліфікації: доктор філософії у галузі інформаційних технологій за спеціальністю «Комп’ютерні науки».

З узагальненим об’єктом діяльності: наука, інформаційні технології, вища освіта.

З нормативним терміном навчання (денна форма): чотири роки.

Підготовка докторів філософії складається з наукової та освітньої складових. До наукової складової входять проведення дослідження,  написання дисертації, публікація статей та тез для апробації роботи.

 

Освітня складова ґрунтується на навчальному плані програми підготовки:

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

ОНД.01 Академічне письмо англійською мовою (English academic writing)
ОНД.02 Філософія науки та інновацій
*ОНД.03 Асистентська педагогічна практика

2. Дисципліни вибору факультету/інституту

ДВВ.01 Аспірантські студії (лекції, семінари, воркшопи зі спеціальності та за темою наукового дослідження)
ДВВ.02 Сучасні підходи до розробки та впровадження

3. Дисципліни вільного вибору аспіранта

ДВА.3.01 Перелік № 1 (1 дисципліна з переліку)
ДВА.3.02 Перелік № 2 (2 дисципліни з переліку)
ДВА.3.02.01 Системи інтелектуального аналізу і управління даними (англ. мовою)
ДВА.3.02.02 Сучасні технології високопродуктивних обчислень
ДВА.3.02.03 Алгоритмування в механотрониці
ДВА.3.02.04 Нейронні мережі та методи їх проектування
ДВА.3.02.05 Штучний інтелект для технологій навчання
ДВА.3.02.06 Сучасні технології обчислювального інтелекту

Comments are closed.