Перелік українських журналів, які індексуються у наукометричних базах даних Scopus

Назва видання Сфера/Напрямок

Посилання

 

Investment Management and Financial Innovations

 

Бізнес і міжнародний менеджмент, Стратегія і менеджмент, Економіка і економетрика, Фінанси. http://www.businessperspectives.org/component/option,com_journals/id,4
Problems and Perspectives in Management

 

Бізнес і міжнародний менеджмент, Стратегія і менеджмент. http://www.businessperspectives.org/

component/option,com_journals/id,3

Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions

 

Управління ризиками та контроль із застосуванням фінансових ринків і інститутів. http://www.virtusinterpress.org/-Risk-Governance-and-Control-.html
Актуальні проблеми економіки Економіка http://eco-science.net/
Кібернетика і Системний Аналіз Кібернетика
– Теоретичні проблеми кібернетики
– Проектування кібернетичних систем
– Проблеми штучного інтелектуСистемний Aналіз
– Теорія систем і математичні питання системного аналізу
– Теорія оптимальних рішень
– Прикладні методи системного аналізу

Програмно-технічні Комплекси
– Архітектура програмно-технічних комплексів
– Математичне та програмне забезпечення
– Нові інформаційні технології в медицині, біології, лінгвістиці, юриспрунденції тощо

http://www.kibernetika.org/about.html 
Проблемы управления и информатики

 

Автоматичне керування і інформатика. http://inform.icybcluster.org.ua/istoriya-sozdaniya-zhurnala
Проблемы управления и информатики

 

Математика, Інформаційні технології http://inform.icybcluster.org.ua/istoriya-sozdaniya-zhurnala
Управляющие системы и машины

 

Загальні питання інформатики та інформаційних технологій

 

http://usim.irtc.org.ua
Управляющие системы и машины

 

Теоретичні та практичні проблеми інформатизації суспільства http://www.irtc.org.ua/USIM.html

Comments are closed.