Перелік зарубіжних журналів, які індексуються у наукометричних базах даних Scopus

Назва видання
(країна – видавець)
Сфера/Напрямок

Посилання

 

Accident Analysis & Prevention

(США)

Медичні, юридичні, економічні, освітні, поведінкові, теоретичні та емпіричні аспекти транспортних випадків, а також аварії. http://www.journals.elsevier.com/accident-analysis-and-prevention/
Acta Astronautica

(Великобританія)

Початкові внески у всіх областях фундаментальних, інженерних, життєвих і соціальних космічних наук та космічної техніки, пов’язаних з:

– Мирне наукове дослідження космосу,

– Експлуатація людського добробуту і прогресу

– Концепція, дизайн, розробка та експлуатація космічних і наземних систем

http://www.journals.elsevier.com/acta-astronautica/
Acta Materialia

(Нідерланди)

Наука і техніка неорганічних матеріалів

 

http://www.journals.elsevier.com/acta-materialia/
Acta Mechanica Solida Sinica

(Китай)

Всі сфери твердотільної механіки і пов’язані з нею дисципліни в області науки і техніки, зі збалансованим охопленням аналітичних, експериментальних, чисельних і прикладних досліджень http://www.journals.elsevier.com/acta-mechanica-solida-sinica/
Acta Psychologica

(Нідерланди)

Вся область експериментальної психології. Наукові дослідження повинні бути спрямовані на підвищення розуміння людської поведінки і пізнання. http://www.journals.elsevier.com/acta-psychologica/
Ad Hoc Networks

(Нідерланди) 

Комп’ютерні мережі та комунікації, Апаратна частина і системна архітектура, Програмне забезпечення. http://www.journals.elsevier.com/ad-hoc-networks/
Additive Manufacturing Область виробництва добавок.

Дизайн і моделювання

• Гетерогенний Дизайн

• Моделювання від концепції до виробництва, до реалізації, до управління – весь життєвий цикл продукту

 

Додаткові виробничі процеси і вдосконалення процесу

• Досягнення в процесах виробництва добавок

• Multi-технологічні (гібридні) системи

• Покращене керування з замкнутим контуром адитивних виробничих систем

 

Множинні і нові матеріали

• Визначення характеристик і продуктивності – механічні, електричні, хімічні, біологічні

• Нові рецептури матеріалів і композиційних матеріалів

• Обробка матеріалів у виробництві добавок

 

Спеціальні додатки з багатофункціональністю

• Медичне виробництво добавок і біо-друку

• Оптимізовані конфігурації

• Адитивне виробництво для простору і в просторі

• Підвищення ефективності використання енергії у виробництві та використанні добавок

• Нано-добавка для виробництва

• Електромеханічні і робототехнічні системи

• 3D електроніка, електромагнетизм і метаматеріали

• Інші нові області застосування добавок

http://www.journals.elsevier.com/additive-manufacturing/
Additives for Polymers Добавки промисловості, в тому числі: пластифікатори, пігменти, антипірени, термо- і світло-стабілізатори, наповнювачі добавок http://www.journals.elsevier.com/additives-for-polymers/
Advanced Engineering Informatics

(Англія)

Інженерна дисципліна використання методів інженерної інформатики http://www.journals.elsevier.com/advanced-engineering-informatics/
Advances in Engineering Software

(Великобританія)

Механічна, аерокосмічна, громадянська і екологічна інженерія, з акцентом на наукові дослідження і розробки, що ведуть до практичного вирішення проблем http://www.journals.elsevier.com/advances-in-engineering-software/
Advances in Engineering Software

(Великобританія)

Програмне забезпечення, Технічна розробка (інжиніринг). http://www.journals.elsevier.com/advances-in-engineering-software/
Advances in Space Research

(США)

Космічні дослідження http://www.journals.elsevier.com/advances-in-space-research/
Advances in Water Resources

(Великобританія)

• Поверхнева і підземна гідрологія

• Гідродинаміка і гідрометеорологія

• Багатофазні явища переносу

• Моделювання процесів потоку рідини, видів транспорту і реакції

• Математичний і стохастичний аналіз систем водних ресурсів

http://www.journals.elsevier.com/advances-in-water-resources/
Aerospace Science and Technology

(Нідерланди)

Всі сфери аерокосмічних досліджень

 

http://www.journals.elsevier.com/aerospace-science-and-technology/

 

AEÜ – International Journal of Electronics and Communications

 

Журнал охоплює всі аспекти теорії та проектування пристроїв, схем і систем для електроніки, обробки сигналів і повідомлень, в тому числі:

· Сигнал та система теорії, аналогова та цифрова обробка сигналів

· Теорія мереж і схемотехніка

· Теорія інформації, теорія комунікації та методи, модуляції, джерело і канального кодування комунікаційних мереж

· Проектування, оптимізація та експлуатація, протоколів зв’язку

· Оптичний зв’язок

· Теорія і методи СВЧ, радар, сонар

· Антени, поширення хвиль

http://www.journals.elsevier.com/aeu-international-journal-of-electronics-and-communications/
Ain Shams Engineering Journal

(Єгипет)

 

Машинобудування, електротехніка, будівництво, хімічне машинобудування, нафтова інженерія, інженерна екологія, архітектурне та міське інженерне планування. http://www.journals.elsevier.com/ain-shams-engineering-journal/
Alexandria Engineering Journal

(Єгипет)

 

• Механічне, виробництво, морське і текстильне машинобудування

• Електротехніка, обчислювальна техніка та ядерної інженерії

• Цивільний та Архітектурний Інжиніринг

• Хімічне машинобудування і прикладні науки

• Екологічна інженерія

http://www.journals.elsevier.com/alexandria-engineering-journal/
Analytic Methods in Accident Research Всі елементи транспортної безпеки, безпека будівництва http://www.journals.elsevier.com/analytic-methods-in-accident-research/
Annals of Pure and Applied Logic

 

Математична логіка, теоретична інформатика і в інші суміжні дисципліни http://www.journals.elsevier.com/annals-of-pure-and-applied-logic/
Annual Reviews in Control

(Великобританія)

 

Транспорт, охорона здоров’я, енергетика та управління водними ресурсами, захист, соціальні послуги, ланцюжки поставок для виробництва і багато іншого. http://www.journals.elsevier.com/annual-reviews-in-control/
Applied Acoustics

(Великобританія)

 

Всі області застосування акустики, починаючи від медицини і неруйнівного контролю до навколишнього середовища і будівель http://www.journals.elsevier.com/applied-acoustics/
Applied Computing and Informatics

 

Прикладні комп’ютерні та інформаційні системи, стратегії, методи, інструменти та технології. http://www.journals.elsevier.com/applied-computing-and-informatics/
Applied Ergonomics

(Великобританія)

 

Ергономіка / людські фактори в процесі розробки, планування та управління технічними і соціальними системами на роботі або на відпочинку.

Ергономічний дизайн і дослідження, галузі включають в себе додатки для офісів, промисловості, споживчі товари, інформаційні технології і військову конструкцію.

http://www.journals.elsevier.com/applied-ergonomics/
Applied Mathematical Modelling

(Нідерланди) 

Прикладна математика, Моделювання та імітація. http://www.journals.elsevier.com/applied-mathematical-modelling/
Applied Mathematical Modelling (Нідерланди) Математичне моделювання інженерних та екологічних процесів, виробництва та промислових систем.

 

http://www.journals.elsevier.com/applied-mathematical-modelling/
Applied Mathematics and Computation

(Нідерланди)

Прикладна математика, Обчислювальна математика. http://www.journals.elsevier.com/applied-mathematics-and-computation/?testing=a
Applied Numerical Mathematics

(Нідерланди)

Прикладна математика, Обчислювальна математика, Чисельний аналіз. http://www.journals.elsevier.com/applied-numerical-mathematics/
Applied Ocean Research

(Великобританія)

 

Підводна техніка

 

http://www.journals.elsevier.com/applied-ocean-research/
Applied Soft Computing

(Нідерланди)

М’які обчислення і пов’язані з ними методи взаємодії між декількома техніками м’яких обчислювань, а також їх промислового застосування http://www.journals.elsevier.com/applied-soft-computing/
Applied Soft Computing

(Нідерланди)

Програмне забезпечення http://www.journals.elsevier.com/applied-soft-computing/
Applied Thermal Engineering

(Великобританія)

 

Термічна інженерія передових процесів, в тому числі інтеграції процесів, інтенсифікації та розвитку, а також із застосуванням теплового обладнання в технологічних установках. Оптимізація процесів для досягнення максимальної продуктивності. http://www.journals.elsevier.com/applied-thermal-engineering/
Archives of Civil and Mechanical Engineering  Проектування будівель і споруд, опір матеріалів і матеріалознавства http://www.journals.elsevier.com/archives-of-civil-and-mechanical-engineering/
Artificial Intelligence

(Нідерланди)

Штучний інтелект. http://www.journals.elsevier.com/artificial-intelligence/
Artificial Intelligence in Medicine

(Нідерланди)

Штучний інтелект, Медицина (загальні питання) http://www.journals.elsevier.com/artificial-intelligence-in-medicine/
Automatica

(Англія)

Системи управління. http://www.journals.elsevier.com/automatica/
Automation in Construction

(Нідерланди)

• Дизайн & Проектування

• Будівельні Технології

• Технічне обслуговування та управління

http://www.journals.elsevier.com/automation-in-construction/
Big Data Research

 

Геонаука, соціальна мережа, фінанси, електронна комерція, охорона здоров’я, навколишнє середовище і клімат, фізика і астрономія, хімія, науки про життя, цифрові бібліотеки і наукові публікації. http://www.journals.elsevier.com/big-data-research/
Biometric Technology Today

(Нідерланди)

Комп’ютерні науки, Електротехнічна і електронна промисловість. http://www.journals.elsevier.com/biometric-technology-today/
Biosurface and Biotribology

(Великобританія)

 

Земна поверхня та трибологія, пов’язані з біосистем. http://www.journals.elsevier.com/biosurface-and-biotribology/
Biotribology

 

• Природні сполучення

• Штучні суглоби

• Протезування трибології

• Біологічні імплантати

• Очні трибології:

• Трибології шкіри:

• Вчення про дотик:

•Особиста гігієна:

• Усна переробка

• Стоматологічна трибологія

• Біотрибологія для промисловості:

• Спортивна трибологія

http://www.journals.elsevier.com/biotribology/
Building and Environment

(Великобританія)

 

Будівельні технології та взаємодія людини із штучним середовищем:

 

http://www.journals.elsevier.com/building-and-environment/
CAAI Transactions on Intelligence Technology

 

Інтелектуальна обробка інформації.

Розвідувальна мережа і мобільні комп’ютери.

Інтелектуальне управління і рішення.

Робот і інтелектуальна система

http://www.journals.elsevier.com/caai-transactions-on-intelligence-technology/
Case Studies in Construction Materials Будівельні матеріали.

Реальні тематичні дослідження, пов’язані з реальними будівельними проектами.

 

http://www.journals.elsevier.com/case-studies-in-construction-materials/
Case Studies in Engineering Failure Analysis Аналіз дефектів проектування, несправності компонентів в області машинобудування, цивільних, аерокосмічниї, гірничодобувних, нафтогазових, медичних, електротехнічних процесів, транспорту, виробництва електроенергії і судово-медичної техніки http://www.journals.elsevier.com/case-studies-in-engineering-failure-analysis/
Case Studies in Fire Safety

 

Пожежна хімія і фізика, динаміка пожеж, активні системи протипожежного захисту, вогнестійкість конструкцій, пасивні методи протипожежного захисту, пожежні взаємодії людей, управління пожежною безпекою, кількісна оцінка пожежного ризику, пожежного розслідування, проектування пожежної безпеки. http://www.journals.elsevier.com/case-studies-in-fire-safety/
Case Studies in Mechanical Systems and Signal Processing Механічні системи та опрацювання сигналів, застосування сучасних технологій в динаміці механічних систем, діагностика і моніторинг стану здоров’я, збір і обробка сигналів, які будуть представлені у вигляді тематичних досліджень http://www.journals.elsevier.com/case-studies-in-mechanical-systems-and-signal-processing/
Case Studies in Nondestructive Testing and Evaluation Неруйнівний контроль, оцінка та моніторинг цілісності конструкцій. http://www.journals.elsevier.com/case-studies-in-nondestructive-testing-and-evaluation/
Case Studies in Thermal Engineering Теплоенергетика

 

http://www.journals.elsevier.com/case-studies-in-thermal-engineering/
Cement and Concrete Composites

(Великобританія)

 

Технології цементобетонних сумішей у виробництві, застосуванні та використанні будівельних матеріалів на основі цементу http://www.journals.elsevier.com/cement-and-concrete-composites/
Cement and Concrete Research

(Великобританія)

 

Дослідження цементу, цементних композиційних матеріалів, бетону та інших матеріалів, які включають цемент. http://www.journals.elsevier.com/cement-and-concrete-research/
Chemical Engineering and Processing: Process Intensification Технічне проектування http://www.journals.elsevier.com/chemical-engineering-and-processing-process-intensification/
Chemical Engineering Journal

(Нідерланди)

Хімічна інженерія: хімічна реакція, хімічна інженерія навколишнього середовища, а також синтез обробки матеріалів. http://www.journals.elsevier.com/chemical-engineering-journal/
Chemical Engineering Science

(Великобританія)

 

Біохімічна інженерія, синтез і обробка матеріалів, технологія елементарних частинок, процеси інженерних систем, інженерія і каталіз, розділові процеси, термодинаміка, явища переносу, в тому числі механіка рідини.

Хімічні речовини, мінерали, енергія і паливо, вода, навколишнє середовище, стійкість, продукти харчування, медикаменти, включаючи фармацевтичні препарати.

http://www.journals.elsevier.com/chemical-engineering-science/
Chinese Journal of Aeronautics

(Китай)

 

– Механіка рідини і газу, аеродинаміка

– Теорія пружності, концептуальне проектування  транспортного засобу

– Бортова електроніка та автоматичне керування

– Матеріальне та інженерно-механічне виробництво

http://www.journals.elsevier.com/chinese-journal-of-aeronautics/
Ciência & Tecnologia dos Materiais

 

Теми в галузі матеріалознавства, які представляють інтерес для SPM, що охоплює електрохімію, корозії і захист матеріалів, добувну металургію і рециркуляцію, електронні і оптико-електронні матеріали, біоматеріали, лісові матеріали, полімерні і композиційні матеріали http://www.journals.elsevier.com/ciencia-and-tecnologia-dos-materiais/
CIRP Annals – Manufacturing Technology

 

Технологія виробництва, яка охоплює оптимізацію, контроль та управління процесами, механізмами і системами. http://www.journals.elsevier.com/cirp-annals-manufacturing-technology/
CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology

(Нідерланди)

 

Виробничі процеси, виробництво обладнання та автоматизації, проектування виробів, виробничих систем і виробничих організацій до рівня виробничих мереж, в тому числі всіх пов’язаних з цим технічних, людських і економічних чинників. http://www.journals.elsevier.com/cirp-journal-of-manufacturing-science-and-technology/
Coastal Engineering

 

Математичне та чисельне моделювання, лабораторні та польові спостереження та експерименти, морфологічний вплив на навколишнє середовище прибережних районів, гавані і морських споруд. http://www.journals.elsevier.com/coastal-engineering/
Cognition

(Нідерланди)

 

Знання, починаючи від біологічних і експериментальних досліджень до формального аналізу. Вклади в області психології, нейробіології, лінгвістики, інформатики, математики, етології і філософії за умови, що вони мають певний стосунок до функціонування розуму. Крім того, журнал служить форумом для обговорення соціальних і політичних аспектів когнітивної науки. http://www.journals.elsevier.com/cognition/
Cognition

(Нідерланди)

Когнітивна неврологія, Експериментальна і когнітивна психологія, Лінгвістика і мови (мовознавство) http://www.journals.elsevier.com/cognition/
Cognitive Systems Research

(Нідерланди)

Штучний інтелект, Когнітивна неврологія, Експериментальна і когнітивна психологія. http://www.journals.elsevier.com/cognitive-systems-research/
Cold Regions Science and Technology

(Нідерланди)

 

 

– Науково-технічні проблеми холодних умов в обох полярних регіонах і в місцях більш помірного клімату. Фундаментальні аспекти кріосферних наук, які застосовуються для проблем холодних регіонів, а також інженерні теми, які відносяться до кріосфери.

– Фізико-механічні аспекти льоду (в тому числі льодовиків і морського льоду), снігу та снігових лавин, льодовикової води, льодо-стружкових грунтів і вічної мерзлоти.

– Відповідні аспекти науки про Землю, науки про матеріали. Обледеніння суден та споруд, а також прохідність в умовах низьких температур.

http://www.journals.elsevier.com/cold-regions-science-and-technology/
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation

(Нідерланди)

 

Нелінійні диференціальні рівняння або рівняння затримки, група Лі аналізу і асимптотичні методи, розривні системи, дробове числення і динаміка, нелінійні ефекти в квантовій механіці, нелінійні стохастичні процеси, експериментальна нелінійна наука, часових рядів і аналіз сигналів, чисельні нелінійні методи і моделювання в науці і техніці, контроль динамічних систем, синхронізація, аналіз Ляпунова, багатовимірний хаос і турбулентність, хаос в гамільтонових системах, колективна поведінка в системах багатьох тіл, біологічної фізики та мереж, нелінійних механічних систем, комплексних систем. http://www.journals.elsevier.com/communications-in-nonlinear-science-and-numerical-simulation/
Composite Structures

 

Композиційні матеріали для використання в будівництві http://www.journals.elsevier.com/composite-structures/
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing

 

Всі аспекти науки і технології композиційних матеріалів, в тому числі волокнистих частинок і підкріплень в полімерних, металевих і керамічних матриць, а також «природних» композиційних матеріалів, таких як дерево і біологічні матеріали.

Статті також вітаються з економічних і комерційних аспектів застосування композиційних матеріалів.

http://www.journals.elsevier.com/composites-part-a-applied-science-and-manufacturing/
Composites Part B: Engineering

(Великобританія )

Технічні і фізичні науки:

довговічність, функціонально градієнтні матеріали, інтерфейси, міжшарове руйнування, суглоби і адгезія, інтелектуальні композиційні матеріали, текстильні композиційні матеріали, термопласти, поширення хвиль і неруйнівного контролю

http://www.journals.elsevier.com/composites-part-b-engineering/
Comptes Rendus Mecanique

(Нідерланди)

 

 

Технічні науки:

Динамічні системи, механіка твердого тіла, гідромеханіка, акустика, хвилі руху, теорія управління, обробка сигналів, …

http://www.journals.elsevier.com/comptes-rendus-mecanique/
Computational Geometry

(Нідерланди)

Теорія розрахунків і обчислень, Прикладна наука про комп’ютери, Обчислювальна математика, Управління та оптимізація, Геометрія і топологія. http://www.journals.elsevier.com/computational-geometry/
Computational Materials Science

(Нідерланди)

 

 

Всі аспекти сучасного моделювання матеріалів, в тому числі квантово-хімічних методи, теорії функціонала щільності, напівемпіричні і класичні підходи, статистична механіка, атомно-масштабне моделювання, мезомасштабне моделювання, методи фазового поля та метод скінченних елементів.

Звіти про технічні досягнень в галузі методології та застосування обчислювальної техніки для керівництва, інтерпретують, надихають, або іншим чином поліпшити відповідні дослідження експериментальні матеріали становлять значний інтерес.

http://www.journals.elsevier.com/computational-materials-science/
Computational Statistics & Data Analysis

(Нідерланди)

Теорія розрахунків і обчислень, Прикладна математика, Обчислювальна математика, Статистика і теорія ймовірності. http://www.journals.elsevier.com/computational-statistics-and-data-analysis/
Computer Aided Geometric Design

(Нідерланди)

Комп’ютерна графіка та дизайн, Авіакосмічна промисловість, Автомобільна техніка, Моделювання та імітація http://www.journals.elsevier.com/computer-aided-geometric-design/
Computer Communications

 

Мережі комп’ютерного зв’язку http://www.journals.elsevier.com/computer-communications/
Computer Fraud & Security

(Великобританія)

Комп’ютерні науки, Закони http://www.journals.elsevier.com/computer-fraud-and-security/
Computer Languages, Systems and Structures

(Великобританія)

Теорія розрахунків і обчислень, Програмне забезпечення. http://www.journals.elsevier.com/computer-languages-systems-and-structures/
Computer Law & Security Review

(Великобританія)

Бізнес, менеджмент та бухгалтерський облік, Комп’ютерні мережі та комунікації, Закони. http://www.journals.elsevier.com/computer-law-and-security-review/
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

(Нідерланди)

 

 

Області обчислювальної науки і техніки:

• Механіка твердих тіл і будівельна механіка

• Механіка рідини

• Механіка матеріалів

• Теплопередача

• Динаміка

• Геомеханика

• Акустика

• Біомеханіка

• Наномеханіка

• Молекулярна динаміка

• Квантова механіка

• Учення про електромагнітні явища

http://www.journals.elsevier.com/computer-methods-in-applied-mechanics-and-engineering/
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

(Нідерланди)

Прикладна наука про комп’ютери, Обчислювальна механіка, Машинобудування, Опір матеріалів, Фізика і астрономія http://www.journals.elsevier.com/computer-methods-in-applied-mechanics-and-engineering/
Computer Networks

 

Комунікаційна мережа. Мережеві протоколи зв’язку. Мережеві служби і додатки. Мережева безпека і конфіденційність. Експлуатація та управління мережами. Дискретні алгоритми і дискретне моделювання. http://www.journals.elsevier.com/computer-networks/
Computer Standards & Interfaces

(Нідерланди)

Апаратна частина і системна архітектура, Програмне забезпечення, Закони http://www.journals.elsevier.com/computer-standards-and-interfaces/
Computer Vision and Image Understanding

(США)

Машинний зір і розпізнавання образів, Технологія обробки сигналів, Програмне забезпечення. http://www.journals.elsevier.com/computer-vision-and-image-understanding/
Computer-Aided Design

(Великобританія )

 

Дослідження і розробки в області застосування комп’ютерів для проектування

 

http://www.journals.elsevier.com/computer-aided-design/
Computer-Aided Design

(Великобританія)

Комп’ютерна графіка та дизайн, Прикладна наука про комп’ютери, Технологія машинобудування http://www.journals.elsevier.com/computer-aided-design/
Computerized Medical Imaging and Graphics

(Нідерланди)

Комп’ютерна графіка та дизайн, Машинний зір і розпізнавання образів, Медична інформатика, Радіологія і радіаційна медицина, Радіологія і ультразвукові технології. http://www.journals.elsevier.com/computerized-medical-imaging-and-graphics/
Computers & Chemical Engineering

 

Обчислювальна техніка і системна технологія для хімічних інженерних задач

 

http://www.journals.elsevier.com/computers-and-chemical-engineering/
Computers & Electrical Engineering

 

Інтеграція комп’ютерних технологій та обчислювальної техніки з електричними і електронними системами. http://www.journals.elsevier.com/computers-and-electrical-engineering/
Computers & Electrical Engineering

 

Електротехніка http://www.journals.elsevier.com/computers-and-electrical-engineering/
Computers & Fluids

(Великобританія )

 

Гідро- та аеродинаміка, високошвидкісна, фізична та газова динаміка, турбулентність і стійкість потоку, багатофазний потік, реологія, трибологія і рідке середовище за умови, що комп’ютерна техніка відіграє важливу роль в дослідженнях або методології проектування. http://www.journals.elsevier.com/computers-and-fluids/
Computers & Fluids

(Нідерланди)

Комп’ютерні науки, Технічна розробка (інжиніринг) http://www.journals.elsevier.com/computers-and-fluids/
Computers & Graphics

(США)

Комп’ютерна графіка та дизайн. http://www.journals.elsevier.com/computers-and-graphics/
Computers & Industrial Engineering

(Великобританія )

 

Використання комп’ютерів в області досліджень, освіти і практики.

Промислове будівництво (проблеми, методи)

http://www.journals.elsevier.com/computers-and-industrial-engineering/
Computers & Mathematics with Applications

 

– Моделювання з використанням PDE.

– Аналіз математичних моделей, сформульованих в термінах PDE.

– Методи дискретизації і чисельний аналіз для PDE.

– Чисельна лінійна і нелінійна алгебра. Швидкі чисельні алгоритми.

– Алгоритми і структури даних. Адаптивність.  Обчислювальна геометрія.

– Проектування програмного забезпечення, перевірка коду та забезпечення якості (QA).

– Верифікація та валідація.

http://www.journals.elsevier.com/computers-and-mathematics-with-applications/
Computers & Mathematics with Applications

(Великобританія)

Теорія розрахунків і обчислень, Обчислювальна математика, Моделювання та імітація. http://www.journals.elsevier.com/computers-and-mathematics-with-applications/
Computers & Security

 

Комп’ютерна безпека, аудит, контроль та цілісність даних у всіх галузях – промисловості, торгівлі та науці http://www.journals.elsevier.com/computers-and-security/
Computers & Structures

(Великобританія )

 

 

Розробка та використання обчислювальних методів для вирішення завдань в області техніки і науки.

Створення відповідних математичних моделей і їх чисельного рішення у всіх областях механіки.

http://www.journals.elsevier.com/computers-and-structures/
Computers & Structures

(Великобританія)

Прикладна наука про комп’ютери, Будівельно-монтажне проектування, Машинобудування, Матеріалознавство, Моделювання та імітація. http://www.journals.elsevier.com/computers-and-structures/
Computers and Electronics in Agriculture

(Нідерланди)

Агрономія і приватне землеробство, Зоотехніка і зоологія, Лісове господарство, Садівництво, Прикладна наука про комп’ютери. http://www.journals.elsevier.com/computers-and-electronics-in-agriculture/
Computers and Geotechnics

 

Інженерна геологія http://www.journals.elsevier.com/computers-and-geotechnics/
Computers in Industry

 

Інформаційні та комунікаційні технології в промисловості;

З’єднання або інтеграція різних галузей техніки в широкій області комп’ютерних додатків для промисловості;

З’єднання або інтеграція різних сфер застосування ІКТ в промисловості.

http://www.journals.elsevier.com/computers-in-industry/
Computers in Industry

 

Інформаційні та комунікаційні технології в промисловості. Комп’ютерні програми для промисловості http://www.journals.elsevier.com/computers-in-industry/
Construction and Building Materials

(Нідерланди)

 

Будівництво та будівельні матеріали http://www.journals.elsevier.com/construction-and-building-materials/
Control Engineering Practice

(Великобританія )

Області застосування в галузі контролю та автоматизації

 

http://www.journals.elsevier.com/control-engineering-practice/
Control Engineering Practice

(Великобританія)

Прикладна наука про комп’ютери, Розробка систем управління, Електротехнічна і електронна промисловість, прикладна математика. http://www.journals.elsevier.com/control-engineering-practice/
Cortex

(Франція)

Клінічна неврологія, Неврологія. http://www.journals.elsevier.com/cortex/
Cryogenics

 

Кріогенна техніка http://www.journals.elsevier.com/cryogenics/
Data & Knowledge Engineering

(Нідерланди)

Інформаційний менеджмент та системи http://www.journals.elsevier.com/data-and-knowledge-engineering/
Decision Support Systems

(Нідерланди)

Менеджмент інформаційних систем, Інформаційні системи, Інформаційний менеджмент і системи. http://www.journals.elsevier.com/decision-support-systems/
Defence Technology

(Китай)

 

Військова техніка, оборонні технології.

Аналітичне, експериментальне, чисельне моделювання і прикладні дослідження.

http://www.journals.elsevier.com/defence-technology/
Design Studies

(Великобританія )

 

Проектування процесів http://www.journals.elsevier.com/design-studies/
Design Studies

(Великобританія)

Штучний інтелект, Прикладна наука про комп’ютери, Технічна розробка (інжиніринг), Архітектура, Соціальні науки http://www.journals.elsevier.com/design-studies/
Development Engineering

 

Інженерне проектування.

Нові технології та інструменти для вимірювання поведінкових, економічних і соціальних результатів в умовах обмежених ресурсів.

http://www.journals.elsevier.com/development-engineering/
Digital Communications and Networks

 

Бездротовий, оптичний зв’язок та створення мережі зв’язку. Робототехніка. http://www.journals.elsevier.com/digital-communications-and-networks/
Discrete Mathematics

(Нідерланди)

Дискретна математика і комбінаторика, Теоретичні комп’ютерні науки http://www.journals.elsevier.com/discrete-mathematics/
Displays

(США)

Технології. Ергономічні характеристики. Управління ергономічними системами http://www.journals.elsevier.com/displays/
Ecological Engineering

(Нідерланди)

 

 

Проектування, моніторинг та побудова екосистем.

Біотехнології; синтетична біологія; біоінженерії; реконструкція життєвого середовища; відновлення екології; збереження та відновлення екосистем; збереження невідновлюваних ресурсів.

http://www.journals.elsevier.com/ecological-engineering/
Egyptian Informatics Journal

(Египет)

Прикладна наука про комп’ютери, Інформаційні системи, Теорія управління і дослідження операцій. http://www.journals.elsevier.com/egyptian-informatics-journal/
Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences

(Египет)

 

Біологічні та медичні науки.

Природничі науки і технології.

http://www.journals.elsevier.com/egyptian-journal-of-basic-and-applied-sciences/
Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences

(Египет)

Біологічні та медичні науки. Природничі науки і технології http://www.journals.elsevier.com/egyptian-journal-of-basic-and-applied-sciences/
Electric Power Systems Research

(Нідерланди)

 

Виробництво, передача, розподіл і використання електричної енергії http://www.journals.elsevier.com/electric-power-systems-research/
Electronic Notes in Theoretical Computer Science

 

Електронні Засоби Масової Інформації

 

http://www.journals.elsevier.com/electronic-notes-in-theoretical-computer-science/
Energy and Buildings

(Швейцарія)

Використання енергії в будівництві http://www.journals.elsevier.com/energy-and-buildings/
Engineering

(Великобританія )

 

Технічні науки і технології. Астронавтика. Біоінженерія. Комп’ютерні науки та технології. Харчова наука і техніка. Текстильні науки. Технології машинобудування. http://www.journals.elsevier.com/engineering/
Engineering Analysis with Boundary Elements

(Великобританія )

 

Методи інженерного аналізу з використанням граничних елементів та інші методи скорочення кодування. Інтегральні рівняння. Обчислювальні методи http://www.journals.elsevier.com/engineering-analysis-with-boundary-elements/
Engineering Applications of Artificial Intelligence

(Великобританія )

Методи штучного інтелекту в усіх галузях машинобудування. http://www.journals.elsevier.com/engineering-applications-of-artificial-intelligence/
Engineering Failure Analysis

(Великобританія )

 

Аналіз технічних несправностей та пов’язаних з ними досліджень. http://www.journals.elsevier.com/engineering-failure-analysis/
Engineering Fracture Mechanics

(Великобританія )

Механіка руйнацій http://www.journals.elsevier.com/engineering-fracture-mechanics/
Engineering Science and Technology, an International Journal

 

Електротехніка / Електроніка і обчислювальна техніка. Машинобудування та проектування і будівництво цивільних об’єктів.

Металургія та технологія матеріалів.

http://www.journals.elsevier.com/engineering-science-and-technology-an-international-journal/
Engineering Structures

 

Проектування будівель і споруд. Механіка конструкцій. http://www.journals.elsevier.com/engineering-structures/
Entertainment Computing

(Нідерланди)

Взаємодія людини і комп’ютера, Програмне забезпечення. http://www.journals.elsevier.com/entertainment-computing/
European Journal of Control

 

Теорія та практика управління та інженерних систем. http://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-control/
European Journal of Mechanics – A/Solids

(Нідерланди)

 

Механіка твердих тіл з фізико-математичною основою для інженерії матеріалів. Технологічні програми та методи сучасної обчислювальної механіки http://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-mechanics-a-solids/
European Journal of Operational Research

(Нідерланди)

 

Методологія оперативних досліджень, Практики прийняття рішень http://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-operational-research/
European Polymer Journal

 

Синтетичніта природні високомолекулярні речовини http://www.journals.elsevier.com/european-polymer-journal/
Experimental Thermal and Fluid Science

(Нідерланди)

Теплообмін, термодинаміка і механіка рідини http://www.journals.elsevier.com/experimental-thermal-and-fluid-science/
Expert Systems with Applications

(Великобританія )

Експертні та інтелектуальні системи, що застосовуються в промисловості, уряді та університетах по всьому світу. http://www.journals.elsevier.com/expert-systems-with-applications/
Expert Systems with Applications

(Великобританія)

Штучний інтелект, Прикладна наука про комп’ютери, Технічна розробка (інжиніринг) http://www.journals.elsevier.com/expert-systems-with-applications/
Extreme Mechanics Letters

 

Експериментальна, теоретична та обчислювальна механіка процесів. Прогреси в механіці, охорона здоров’я, енергетичні системи, охорона навколишнього середовища, продовольства і води, клімату і безпеки. http://www.journals.elsevier.com/extreme-mechanics-letters/
Finite Elements in Analysis and Design

 

Проектування, інженерно-будівельне мистецтво http://www.journals.elsevier.com/finite-elements-in-analysis-and-design/
Fire Safety Journal

(Великобританія )

Техніка пожежної безпеки http://www.journals.elsevier.com/fire-safety-journal/
Flow Measurement and Instrumentation

 

Моделювання, проектування і розробка. Методи калібрування. Багатоетапна поведінка. http://www.journals.elsevier.com/flow-measurement-and-instrumentation/
Fluid Abstracts: Civil Engineering

 

Механіка рідини, гідравліка закритих і відкритих систем, операційні і комунальні послуги, прибережні техніки, атмосфера і аеродинаміка, вітрова енергія, розподіл і очищення води. http://www.journals.elsevier.com/fluid-abstracts-civil-engineering/
Fluid Abstracts: Process Engineering

 

Застосування рідких речовин в техніці http://www.journals.elsevier.com/fluid-abstracts-process-engineering/
Fusion Engineering and Design

(Нідерланди)

Технології, інженерія, прикладні науки, аспекти магнітної і інерційної термоядерної енергії. http://www.journals.elsevier.com/fusion-engineering-and-design/
Future Computing and Informatics Journal

 

Інформатика, інформаційні системи, інформаційні технології http://www.journals.elsevier.com/future-computing-and-informatics-journal/
Future Generation Computer Systems

(Нідерланди)

Комп’ютерні мережі та комунікації, Апаратна частина і системна архітектура, Програмне забезпечення http://www.journals.elsevier.com/future-generation-computer-systems/
Fuzzy Information and Engineering

 

Чиста і прикладна математика, інженерна техніка. Комп’ютерні науки http://www.journals.elsevier.com/fuzzy-information-and-engineering/
Geological Abstracts

 

Фізична географія. Цивільне будівництво. http://www.journals.elsevier.com/geological-abstracts/
Geomechanics for Energy and the Environment

 

Геомеханика, з акцентом на застосуванні до виробництва геологічної енергії і зберігання, а також взаємодія грунтів і гірських порід з природним і сконструйованим середовищами. http://www.journals.elsevier.com/geomechanics-for-energy-and-the-environment/
Geotextiles and Geomembranes

(Нідерланди)

Геосинтетичні матеріали http://www.journals.elsevier.com/geotextiles-and-geomembranes/
Graphical Models

(США)

Комп’ютерна графіка та дизайн, Програмне забезпечення, Геометрія і топологія, Моделювання та імітація. http://www.journals.elsevier.com/graphical-models/
HardwareX

 

Наукові, технологічні та медичні дисципліни http://www.journals.elsevier.com/hardwarex/
Heliyon

 

Всі галузі знань http://www.journals.elsevier.com/heliyon/
Hormigón y Acero

(Іспанія)

Будівельні роботи та споруди http://www.journals.elsevier.com/hormigon-y-acero/
ICT Express

(Корея)

Інформаційні та комунікаційні технології. http://www.journals.elsevier.com/ict-express/
IFAC-PapersOnLine

(Нідерланди)

Всі галузі знань http://www.journals.elsevier.com/ifac-papersonline/
III-Vs Review

 

Сучасні напівпровідникові прилади https://www.elsevier.com/journals/iii-vs-review/0961-1290
Image and Vision Computing

(Нідерланди)

Інтерпретація зображень і комп’ютерного зору. http://www.journals.elsevier.com/image-and-vision-computing/
Information and Computation

(США)

Теорія розрахунків і обчислень, Прикладна наука про комп’ютери, Інформаційні системи, Теоретичні комп’ютерні науки. http://www.journals.elsevier.com/information-and-computation/
Information and Management

 

Проектування, впровадження та управління прикладними інформаційними системами http://www.journals.elsevier.com/information-and-management/
Information and Software Technology

(Нідерланди)

Прикладна наука про комп’ютери, Інформаційні системи, Програмне забезпечення. http://www.journals.elsevier.com/information-and-software-technology/
Information Sciences

(Нідерланди)

 

Теоретичні основи інформатики. Інформаційні технології http://www.journals.elsevier.com/information-sciences/
Information Sciences

(Нідерланди)

Штучний інтелект, Прикладна наука про комп’ютери, Програмне забезпечення, Інформаційний менеджмент і системи, Розробка систем управління, Теоретичні комп’ютерні науки. http://www.journals.elsevier.com/information-sciences/
Information Systems

(Великобританія)

Апаратна частина і системна архітектура, Інформаційні системи, Програмне забезпечення. http://www.journals.elsevier.com/information-systems/
Ingeniería, Investigación y Tecnología

(Іспанія)

Інжиніринг, наукові дослідження і технології http://www.journals.elsevier.com/ingenieria-investigacion-y-tecnologia/
Integration, the VLSI Journal

(Нідерланди)

 

Різні сфери науки.

Розробка, перевірка, випробування і застосування інтегральних схем і систем

http://www.journals.elsevier.com/integration-the-vlsi-journal/
Integration, the VLSI Journal

(Нідерланди)

Апаратна частина і системна архітектура, Програмне забезпечення, Електротехнічна і електронна промисловість. http://www.journals.elsevier.com/integration-the-vlsi-journal/
International Communications in Heat and Mass Transfer

(Великобританія)

Теплотехніка та енергоефективні технології http://www.journals.elsevier.com/international-communications-in-heat-and-mass-transfer/
International Journal of Adhesion and Adhesives

(Нідерланди)

 

Хімічна технологія (всі науки), Біоматеріали, Полімери та пластик. http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-adhesion-and-adhesives/
International Journal of Approximate Reasoning

(Нідерланди)

Штучний інтелект, Програмне забезпечення, Прикладна математика, Теоретичні комп’ютерні науки. http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-approximate-reasoning/
International Journal of Critical Infrastructure Protection

(Нідерланди)

Прикладна наука про комп’ютери, Інформаційний менеджмент і системи, Безпека, ризики, надійність і якість, Моделювання та імітація. http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-critical-infrastructure-protection/
International Journal of Electrical Power & Energy Systems

(Нідерланди)

 

Енергетика і енерготехнологія, Електротехнічна і електронна промисловість http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-electrical-power-and-energy-systems/
International Journal of e-Navigation and Maritime Economy

(Корея)

Навігаційні технології і морська економіка. http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-e-navigation-and-maritime-economy/
International Journal of Engineering Science

(Великобританія)

Обчислювальна механіка, обчислювальна математика http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-engineering-science/
International Journal of Fatigue

(Нідерланди)

 

Технологія машинобудування, Машинобудування, Опір матеріалів, Матеріалознавство, Моделювання та імітація. http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-fatigue/
International Journal of Heat and Fluid Flow

 

Механічні і технологічні установки http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-heat-and-fluid-flow/
International Journal of Heat and Mass Transfer

(Великобританія)

Гідродинаміка і транспортні процеси, Машинобудування, Фізика конденсованих середовищ. http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-heat-and-mass-transfer/
International Journal of Human-Computer Studies

(США)

Апаратна частина і системна архітектура, Взаємодія людини і комп’ютера, Програмне забезпечення, Технічна розробка (інжиніринг), Освіта, Ергономіка і людський фактор. http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-human-computer-studies/
International Journal of Impact Engineering

(Великобританія)

Авіакосмічна промисловість, Автомобільна техніка, Будівельно-монтажне проектування, Машинобудування, Опір матеріалів, Інженерна океанографії, Безпека, ризики, надійність і якість. http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-impact-engineering/
International Journal of Industrial Ergonomics

(Нідерланди)

Громадське здоров’я, Ергономіка і людський фактор http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-industrial-ergonomics/
International Journal of Machine Tools and Manufacture

(Нідерланди)

Технологія машинобудування http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-machine-tools-and-manufacture/
International Journal of Mechanical Sciences

(Великобританія)

Будівельно-монтажне проектування, Машинобудування, Опір матеріалів, Матеріалознавство, Фізика конденсованих середовищ. http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-mechanical-sciences/
International Journal of Mining Science and Technology

(Нідерланди)

Геохімія та петрологія, Геотехника та інженерна геологія, Енергетика і енерготехнологія http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-mining-science-and-technology/
International Journal of Multiphase Flow

(Великобританія)

Гідродинаміка і транспортні процеси, Машинобудування, Фізика і астрономія http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-multiphase-flow/
International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering

(Південна Корея)

Розробка систем управління, Інженерна океанографії http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-naval-architecture-and-ocean-engineering/
International Journal of Non-Linear Mechanics

(Великобританія)

Машинобудування, Опір матеріалів, Прикладна математика. http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-non-linear-mechanics/
International Journal of Pavement Research and Technology

(Китай)

Цивільна та будівельна техніка, механіка матеріалів http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-pavement-research-and-technology/
International Journal of Plasticity

(Великобританія)

 

Машинобудування, Опір матеріалів, Матеріалознавство http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity/
International Journal of Pressure Vessels and Piping

(Нідерланди)

Машинобудування. Управління ресурсами http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-pressure-vessels-and-piping/
International Journal of Production Economics

(Нідерланди)

Бізнес, менеджмент та бухгалтерський облік, Теорія управління і дослідження операцій, Економіка і економетрика, Технологія машинобудування. http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-production-economics/
International Journal of Project Management

(Великобританія)

 

Бізнес і міжнародний менеджмент, Управління технологіями та інноваціями, Менеджмент, моніторинг, закон і право. http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-project-management/
International Journal of Project Management

(Великобританія)

Бізнес і міжнародний менеджмент, Управління технологіями та інноваціями, Менеджмент, моніторинг, закон і право. http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-project-management/
International Journal of Refractory Metals and Hard Materials

(Нідерланди)

Машинобудування, Опір матеріалів, Кераміка та композити, Хімія матеріалів, Метали і сплави. http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-refractory-metals-and-hard-materials/
International Journal of Refrigeration

(Нідерланди)

Машинобудування, Будівництво будинків і споруд http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-refrigeration/
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences

 

Геомеханіка, гірна техніка http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-rock-mechanics-and-mining-sciences/
International Journal of Solids and Structures

(Нідерланди)

 

Фізика. Прикладні науки і техніка http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-solids-and-structures/
International Journal of Sustainable Built Environment

 

Забудоване довкілля http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-sustainable-built-environment/
International Journal of Thermal Sciences

 

Фізика процесів переносу, енергетичні системи та навколишнє середовище http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-thermal-sciences/
ISA Transactions®

(США)

Прикладна наука про комп’ютери, Електротехнічна і електронна промисловість, Прикладна математика, Контрольно-вимірювальні прилади. http://www.journals.elsevier.com/isa-transactions/
Journal of Aerosol Science

(Великобританія)

 

Хімія навколишнього середовища, Забруднення, Матеріалознавство http://www.journals.elsevier.com/journal-of-aerosol-science/
Journal of Applied Mathematics and Mechanics

(Великобританія)

 

Машинобудування, Опір матеріалів, Прикладна математика, Моделювання та імітація. http://www.journals.elsevier.com/journal-of-applied-mathematics-and-mechanics/
Journal of Applied Research 

(Мексика)

 

Прикладні науки, інженерія http://www.journals.elsevier.com/journal-of-applied-research-and-technology/
Journal of Bionic Engineering

(Великобританія)

 

Біофізика, Біотехнології, Біо-інжиніринг http://www.journals.elsevier.com/journal-of-bionic-engineering/
Journal of Building Engineering

(Японія)

Будівельно-монтажне проектування, Будівництво будинків і споруд, Архітектура. http://www.journals.elsevier.com/journal-of-building-engineering/
Journal of Computational Design and Engineering

 

Проектування та інжиніринг http://www.journals.elsevier.com/journal-of-computational-design-and-engineering/
Journal of Computational Design and Engineering

 

Інженерно-технічне проектування http://www.journals.elsevier.com/journal-of-computational-design-and-engineering/
Journal of Computational Science

 

Обчислювальна наука http://www.journals.elsevier.com/journal-of-computational-science/
Journal of Constructional Steel Research

(Нідерланди)

 

Будівельно-монтажне проектування, Опір матеріалів, Будівництво будинків і споруд, Метали і сплави. http://www.journals.elsevier.com/journal-of-constructional-steel-research/
Journal of Discrete Algorithms

(Нідерланди)

Теорія розрахунків і обчислень, Дискретна математика і комбінаторика, Теоретичні комп’ютерні науки. http://www.journals.elsevier.com/journal-of-discrete-algorithms/
Journal of Electrical Systems and Information Technology Електричні системи та інформаційні технології. http://www.journals.elsevier.com/journal-of-electrical-systems-and-information-technology/
Journal of Electrostatics Електростатика http://www.journals.elsevier.com/journal-of-electrostatics/
Journal of Environmental Chemical Engineering

 

Хімічна інженерія

 

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-environmental-chemical-engineering/
Journal of Fluids and Structures Взаємодія газу з конструкцією, динаміка систем http://www.journals.elsevier.com/journal-of-fluids-and-structures/
Journal of Hydrodynamics

(Китай)

Гідродинаміка і транспортні процеси, Обчислювальна механіка, Прикладна математика. http://www.journals.elsevier.com/journal-of-hydrodynamics/
Journal of Hydro-environment Research

(Нідерланди)

 

Інженерний захист навколишнього середовища, хімія навколишнього середовища, управління, моніторинг, політика і право, будівництво споруд http://www.journals.elsevier.com/journal-of-hydro-environment-research/
Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences

 

Комп’ютерні науки та інформатика http://www.journals.elsevier.com/journal-of-king-saud-university-computer-and-information-sciences/
Journal of King Saud University – Engineering Sciences

 

Інженерні науки http://www.journals.elsevier.com/journal-of-king-saud-university-engineering-sciences/
Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming

 

Логічні і алгебраїчні методи і прийоми, що гарантують правильність і працездатність програм і в цілому обчислювальних систем http://www.journals.elsevier.com/journal-of-logical-and-algebraic-methods-in-programming/
Journal of Loss Prevention in the Process Industries

(Нідерланди)

 

Наука про продукти харчування, Хімічна технологія, Теорія управління і дослідження операцій, Енергетика і енерготехнологія, Розробка систем управління, Технологія машинобудування, Безпека, ризики, надійність і якість. http://www.journals.elsevier.com/journal-of-loss-prevention-in-the-process-industries/
Journal of Manufacturing Systems

(Нідерланди)

Апаратна частина і системна архітектура, Програмне забезпечення, Розробка систем управління, Технологія машинобудування. http://www.journals.elsevier.com/journal-of-manufacturing-systems/
Journal of Materials Processing Technology

(Нідерланди)

 

Прикладна наука про комп’ютери, Технологія машинобудування, Кераміка та композити, Метали і сплави, Моделювання та імітація. http://www.journals.elsevier.com/journal-of-materials-processing-technology/
Journal of Operations Management

(Нідерланди)

 

Стратегія і менеджмент, Прикладна наука про комп’ютери, Теорія управління і дослідження операцій, Технологія машинобудування. http://www.journals.elsevier.com/journal-of-operations-management/
Journal of Parallel and Distributed Computing

(США)

Штучний інтелект, Комп’ютерні мережі та комунікації, Апаратна частина і системна архітектура, Програмне забезпечення, Теоретичні комп’ютерні науки. http://www.journals.elsevier.com/journal-of-parallel-and-distributed-computing/
Journal of Pragmatics

(Нідерланди)

Мови і лінгвістика, Штучний інтелект, Лінгвістика і мови (мовознавство) http://www.journals.elsevier.com/journal-of-pragmatics/
Journal of Systems and Software

(Нідерланди)

Апаратна частина і системна архітектура, Інформаційні системи, Програмне забезпечення http://www.journals.elsevier.com/journal-of-systems-and-software/
Journal of Systems Architecture

 

Вбудовані системи та програмне забезпечення http://www.journals.elsevier.com/journal-of-systems-architecture/
Journal of Web Semantics

 

Наукомісткий і інтелектуальний сервіс http://www.journals.elsevier.com/journal-of-web-semantics/
Karbala International Journal of Modern Science

 

Фізика, хімія, біологія, інформатика http://www.journals.elsevier.com/karbala-international-journal-of-modern-science/
Knowledge-Based Systems

(Нідерланди)

Менеджмент інформаційних систем, Штучний інтелект, Програмне забезпечення, Інформаційний менеджмент і системи. http://www.journals.elsevier.com/knowledge-based-systems/
Materials Science and Engineering

(Великобританія)

 

Енергетика і енерготехнологія, Відновлювана енергія та навколишнє середовище. http://www.journals.elsevier.com/materials-science-and-engineering/
Mathematics and Computers in Simulation

(Нідерланди)

Комп’ютерні науки, Прикладна математика, Моделювання та імітація, Чисельний аналіз, Теоретичні комп’ютерні науки. http://www.journals.elsevier.com/mathematics-and-computers-in-simulation/
Mechanical Systems and Signal Processing

(США)

Прикладна наука про комп’ютери, Технологія обробки сигналів, Авіакосмічна промисловість, Будівельно-монтажне проектування, Розробка систем управління, Машинобудування. http://www.journals.elsevier.com/mechanical-systems-and-signal-processing/
Mechanism and Machine Theory

 

Теорії та методології розробки;

Робототехніка, мехатроніка і мікро-машини;

Механізми, механічні коробки передач;

Кінематика, динаміка, і контроль механічних систем;

Додатки до біоінженерії та молекулярна хімія

http://www.journals.elsevier.com/mechanism-and-machine-theory/
Microelectronic Engineering

 

Електроніка, енергетика, наука про життя і навколишнє середовище http://www.journals.elsevier.com/microelectronic-engineering/
Microelectronic Engineering

 

Електроніка, енергетика, науки про життя і навколишнє середовище. http://www.journals.elsevier.com/microelectronic-engineering/
Microprocessors and Microsystems

(Нідерланди)

Штучний інтелект, Комп’ютерні мережі та комунікації, Апаратна частина і системна архітектура, Програмне забезпечення. http://www.journals.elsevier.com/microprocessors-and-microsystems/
Network Security

 

Проблеми мережевої безпеки http://www.journals.elsevier.com/network-security/
Neurocomputing

(Нідерланди)

Штучний інтелект, Прикладна наука про комп’ютери, Когнітивна неврологія http://www.journals.elsevier.com/neurocomputing/
Optical Switching and Networking

 

Оптичні і високошвидкісні оптико-електронні мережі http://www.journals.elsevier.com/optical-switching-and-networking/
Optics & Laser Technology

(Нідерланди)

 

Електротехнічна і електронна промисловість, Електронні оптичні і магнітні матеріали, Атомна, молекулярна фізика і оптика. http://www.journals.elsevier.com/optics-and-laser-technology/
Optics & Laser Technology

(Нідерланди)

Електротехнічна і електронна промисловість, Електронні оптичні і магнітні матеріали, Атомна, молекулярна фізика і оптика. http://www.journals.elsevier.com/optics-and-laser-technology/
Organic Electronics

(Нідерланди)

 

Хімія, Електротехнічна і електронна промисловість, Біоматеріали, Електронні оптичні і магнітні матеріали, хімія матеріалів, Фізика конденсованих середовищ. http://www.journals.elsevier.com/organic-electronics/
Pacific Science Review A: Natural Sciences and Engineering Природні і технічні науки http://www.journals.elsevier.com/pacific-science-review-a-natural-science-and-engineering/
Parallel Computing

(Нідерланди)

Штучний інтелект, Комп’ютерна графіка та дизайн, Комп’ютерні мережі та комунікації, Апаратна частина і системна архітектура, Програмне забезпечення, Теоретичні комп’ютерні науки. http://www.journals.elsevier.com/parallel-computing/
Performance Evaluation

 

Моделювання, вимір і оцінка аспектів продуктивності обчислювальних і комунікаційних систем http://www.journals.elsevier.com/performance-evaluation/
Pervasive and Mobile Computing

(Нідерланди)

 

Комп’ютерні науки (загальні питання), Прикладна математика. http://www.journals.elsevier.com/pervasive-and-mobile-computing/
Pervasive and Mobile Computing

(Нідерланди)

Комп’ютерні науки (загальні питання), Прикладна математика http://www.journals.elsevier.com/pervasive-and-mobile-computing/
Physical Communication

(Нідерланди)

Фізика і астрономія http://www.journals.elsevier.com/physical-communication/
Physical Mesomechanics

(Нідерланди)

 

Опір матеріалів, Матеріалознавство, Фізика конденсованих середовищ, Поверхні і інтерфейси. http://www.journals.elsevier.com/physical-mesomechanics/
Precision Engineering

(Китай)

Електронні оптичні і магнітні матеріали, Атомна, молекулярна фізика і оптика. http://www.journals.elsevier.com/precision-engineering/
Progress in Aerospace Sciences

 

Аерокосмічної науки http://www.journals.elsevier.com/progress-in-aerospace-sciences/
Reliability Engineering & System Safety

(Нідерланди)

Технологія машинобудування, Безпека, ризики, надійність і якість, Прикладна математика. http://www.journals.elsevier.com/reliability-engineering-and-system-safety/
Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions

 

Управління ризиками та контроль із застосуванням фінансових ринків і інститутів http://www.virtusinterpress.org/-Risk-Governance-and-Control-.html
Robotics and Autonomous Systems

(Нідерланди)

Прикладна наука про комп’ютери, Програмне забезпечення, Розробка систем управління, Математика http://www.journals.elsevier.com/robotics-and-autonomous-systems/
Robotics and Autonomous Systems

(Нідерланди)

 

Прикладна наука про комп’ютери, Програмне забезпечення, Розробка систем управління, Математика http://www.journals.elsevier.com/robotics-and-autonomous-systems/
Science of Computer Programming

(Нідерланди)

 

Програмне забезпечення http://www.journals.elsevier.com/science-of-computer-programming/
Scripta Materialia

(Великобританія)

 

Неорганічні матеріали http://www.journals.elsevier.com/scripta-materialia/
Sealing Technology

(Великобританія)

 

Хімічні технології, Машинобудування. http://www.journals.elsevier.com/sealing-technology/
She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation

 

Економіка та інновації, процес проектування і дизайну http://www.journals.elsevier.com/she-ji-the-journal-of-design-economics-and-innovation/
Signal Processing

 

Техніка фільтрації сигналів http://www.journals.elsevier.com/signal-processing/
Simulation Modelling Practice and Theory

(Нідерланди)

 

Апаратна частина і системна архітектура, Програмне забезпечення, Моделювання та імітація http://www.journals.elsevier.com/simulation-modelling-practice-and-theory/
Smart Health

 

Прилади, датчики, обчислювальні і комунікаційні технології, програмне забезпечення / апаратні засоби моделювання http://www.journals.elsevier.com/smart-health/
SoftwareX

(Фінляндія)

Штучний інтелект, Взаємодія людини і комп’ютера, Програмне забезпечення. http://www.journals.elsevier.com/softwarex/
Solid-State Electronics

 

Напівпровідникова електроніка http://www.journals.elsevier.com/solid-state-electronics/
Speech Communication

(Нідерланди)

 

Прикладна наука про комп’ютери, Машинний зір і розпізнавання образів, Програмне забезпечення, Моделювання та імітація, Лінгвістика і мови (мовознавство), Комунікація. http://www.journals.elsevier.com/speech-communication/
Surface and Coatings Technology

(Нідерланди)

Хімія, хімія матеріалів, Поверхні, покриття і плівки, Фізика конденсованих середовищ, Поверхні і інтерфейси http://www.journals.elsevier.com/surface-and-coatings-technology/
Sustainable Computing

 

Комп’ютерні науки і техніка, електротехніка, а також інші інженерні дисципліни http://www.journals.elsevier.com/sustainable-computing/
Sustainable Environment Research

 

1.Вода і стічні води

2. Забруднення грунтів і грунтових вод

3. Забруднення повітря і зміна клімату

4. Управління відходами

5. Енергетика та ресурси

http://www.journals.elsevier.com/sustainable-environment-research/
Swarm and Evolutionary Computation

(Нідерланди)

 

Комп’ютерні науки, Математика http://www.journals.elsevier.com/swarm-and-evolutionary-computation/
Systems & Control Letters

(Нідерланди)

Комп’ютерні науки, Розробка систем управління, Електротехнічна і електронна промисловість, Машинобудування http://www.journals.elsevier.com/systems-and-control-letters/
Telematics and Informatics

 

Соціальні, економічні, політичні та культурні наслідки і проблеми інформаційно-комунікаційних технологій http://www.journals.elsevier.com/telematics-and-informatics/
The Journal of Logic and Algebraic Programming

(Нідерланди)

 

Теорія розрахунків і обчислень, Програмне забезпечення, Логіка, Теоретичні комп’ютерні науки http://www.journals.elsevier.com/the-journal-of-logic-and-algebraic-programming/
Theoretical and Applied Fracture Mechanics

(Нідерланди)

Машинобудування, Матеріалознавство (всі науки), Прикладна математика, Фізика конденсованих середовищ. http://www.journals.elsevier.com/theoretical-and-applied-fracture-mechanics/
Theoretical Computer Science

(Нідерланди)

 

Комп’ютерні науки, Теоретичні комп’ютерні науки http://www.journals.elsevier.com/theoretical-computer-science/
Thermal Science and Engineering Progress

 

Термодинамічні теорії, теплотехніка http://www.journals.elsevier.com/thermal-science-and-engineering-progress/
Transportation Research Part C: Emerging Technologies

 

Транспорт, нові технології http://www.journals.elsevier.com/transportation-research-part-c-emerging-technologies/
Tunnelling and Underground Space Technology

(Великобританія)

 

Геотехника та інженерна геологія, Будівництво будинків і споруд. http://www.journals.elsevier.com/tunnelling-and-underground-space-technology/
Ultrasonics

(Нідерланди)

Акустика і ультразвук. http://www.journals.elsevier.com/ultrasonics/
Vehicular Communications

 

Автотранспортні комунікації. Бездротовий зв’язок http://www.journals.elsevier.com/vehicular-communications/
Vehicular Communications

 

Бездротовий зв’язок. Автомаршрути зв’язку http://www.journals.elsevier.com/vehicular-communications/
Water Resources and Economics

 

Водні ресурси та економіка http://www.journals.elsevier.com/water-resources-and-economics/
Water Science and Engineering

(Німеччина)

Будівельно-монтажне проектування, Забруднення, Наука про воду та пов’язаних із нею технологіях. http://www.journals.elsevier.com/water-science-and-engineering/
Wave Motion

 

Акустика, оптика, геофізика, сейсмологія, електромагнітна теорія. http://www.journals.elsevier.com/wave-motion/

Comments are closed.