Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна

фото(Лукова)

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації. 

Вища освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр математики.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Функції на тривимірних многовидах» за спеціальністю 01.01.04 – «Геометрія та топологія».
 • Докторська дисертація: «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості розподілених інформаційних систем до кібернетичних загроз» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

 • 2007-2013 рр. – Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, старший викладач, доцент, керівник Центру заочної, дистанційної, післядипломної освіти та міжнародних програм;
 • 2013-2014 рр. – Державний університет телекомунікацій, доцент;
 • 2014 – по т.ч. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент, професор.

Наукові праці: 

Більше 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 1 монографія, 2 посібники, 1 посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, 2 підручника, зокрема англійською мовою, 45 статей у фахових виданнях України, 7 публікацій у збірниках включених до міжнародної наукометричної бази даних Scopus. Індекс Гірша в Scopus – 3, у Google Scholar – 3.

Наукові інтереси:

Інформаційні технології, інформаційна та кібербезпека, охорона даних, освітньо-наукова політика, управління вищою освітою, освітньо-наукове законодавство.

Наукова та міжнародна діяльність:

 • Участь у робочих групах з розробки Законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (2015), «Про фахову передвищу освіту» (2019), Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти;
 • Експерт з акредитації освітніх програм Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальностей 126 – Інформаційні системи та технології, 125 — Кібербезпека, 256 – Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності);
 • Член спеціалізованої вченої ради К 76.051.09 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, член редколегії наукового журналу «Безпека інформаційних систем і технологій», Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • 2013 – 2017 – участь у реалізації проєкту ENGENSEC (Educating the Next generation experts in Cyber Security) у рамках програми TEMPUS IV з розробки магістерської програми нового покоління фахівців з інформаційної безпеки, визнаної в ЄС (Швеція, Польща, Латвія, Німеччина);
 • 24.02 – 6.03.2016 – участь у програмі «Відкритий світ» – навчальний візит і стажування у США за темою: «Роль громадянського суспільства та освіти у розбудові держави» (Вашингтон, Річмонд);
 • 11-21.04.2016 – участь у програмі «Study Tours to Poland» – навчальний візит за темою: «Вивчення польського досвіду реформування та функціонування системи освіти в контексті реформи місцевого самоврядування (децентралізації): досвід Сілезького воєводства» (Польща);
 • 05.11 – 03.12.2017 – участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IIІ: інновації та відносини з оточенням». Успішно захистила мікро-проєкт на тему: «Роль академічного середовища в стратегічному управлінні у сфері вищої освіти: польський досвід та українська практика.” (міжнародне стажування на базі Варшавського та Краківського університетів);
 • 22-23.06.2018 – участь в українсько-польському ректорському семінарі «Діяльність національних конференцій ректорів в Україні та Польщі на тлі загальгоєвропейських тенденцій» у рамках проєкту «Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля удосконалення діяльності закладів вищої освіти» (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк );
 • 01-04.04.2019 – участь у польсько-українському ректорському семінарі та дискусії з питань фінансування вищої освіти у рамках візиту Спілки ректорів ВНЗ України в Познаньський університет ім. Адама Міцкевича у рамках проєкту «Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля удосконалення діяльності закладів вищої освіти» (Познань, Польща).

Нагороди:

 • Почесна Грамота Печерської районної у місті Києві державної адміністрації за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм;
 • Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність;
 • Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну працю, значні особисті заслуги у науково-педагогічній діяльності та вклад в ліцензування і акредитацію спеціальностей факультету інформаційних технологій;
 • Подяка Міністерства освіти і науки України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України;
 • Грамота Міністерства освіти і науки України за ефективне сприяння формування та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти і науки та участь у розробленні проєкту Закону України «Про фахову передвищу освіту»;
 • Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти»;
 • Звання кращий викладач факультету інформаційних технологій у 2017/2018 навчальному році.

Comments are closed.