Описи освітньо-наукових програм

Шифр - назва спеціальностіОпис освітньо-наукової програми
121 - Інженерія програмного забезпечення ОНП «Математичне та програмне забезпечення автоматизованих і вбудованих систем» (українська мова)
Переглянути файл
122 – Комп’ютерні наукиОНП «Комп'ютерні науки» (редакція 2021)
Переглянути файл

ОНП «Комп'ютерні науки» (редакція 2022)
Переглянути файл
125 – Кібербезпека та захист інформаціїОНП «Кібербезпека»
Переглянути файл
126 – Інформаційні системи та технологіїОНП «Інформаційні системи та технології»
Переглянути файл

 

Запрошуємо всіх зацікавлених у покращенні якості освітньо-наукових програм  факультету інформаційних технологій надсилати свої відгуки, зауваження та пропозиції за адресою:  aspirant_office@ukr.net
У темі листа необхідно зазначити назву освітньо-наукової програми.
 

Факультет інформаційних технологій запрошує всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітніх програм, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ін.) залишити відгуки, побажання та пропозиції щодо освітньо-наукових програм «Комп’ютерні науки» та «Інформаційні системи та технології». Рівень вищої освіти: третій. На здобуття освітньо-наукового ступеня: доктор філософії. За спеціальністю – 122 «Комп’ютерні науки» – Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

(Educational scientific program «Computer Science» and «Information Systems and Technologies». The level of higher education: the third. For obtaining an educational-scientific degree: the Doctor of Philosophy. Specialty – 122 «Computer Science»  – 12 «Information Technologies»)

Документи:

 

 
 

Comments are closed.