Науковий журнал «Сучасні інформаційні технології» («Advanced Information Technology»)

Наукові рубрики:

  1. Програмна інженерія
  2. Розумні системи та Інтернет речей
  3. Прикладні інформаційні системи та технології
  4. Мережеві та інтернет технології
  5. Інженерія знань
  6. Штучний та обчислювальний інтелект
  7. Математичні основи інформаційних технологій
  8. Машинне навчання та розпізнавання образів
  9. Інформаційна аналітика та аналітика даних
  10. Цифрові технології управління ІТ проектами
Склад редакційної колегії
Головний редактор
Віталій СнитюкДоктор технічних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
Google Scholar
ORCID: 0000-0002-9954-8767
SCOPUS
e-mail: dekan.fit.knu@gmail.com
Заступник головного редактора
Олександр ПлющДоктор технічних наук, доцент, доцент кафедри мережевих та інтернет технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Google Scholar

ORCID:0000-0001-5310-0660

SCOPUS

email: oleksandr.pliushch@knu.ua
Відповідальні секретарі
Наталія ТмєноваКандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник декана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Google Scholar

ORCID:0000-0002-9160-5982

SCOPUS

email:tmyenovox@gmail.com
Олена ФедусенкоКандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
Google Scholar

ORCID:0000-0002-5782-5922
SCOPUS

email:fedusenko@knu.ua
Редакційна колегія
Алі Аль-АмморіДоктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
Google Scholar
Google Scholar
ORCID:0000-0002-0375-6108
SCOPUS
email: ammourilion@ukr.net
Дархан Ахмед-ЗакіДоктор технічних наук, президент, Університет міжнародного бізнесу, Астана, Казахстан

ORCID:0000-0001-8100-8263
SCOPUS
email:darkhan.akhmed-zaki@astanait.edu.kz
Олег БарабашДоктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Google Sсholar
ORCID:0000-0003-1715-0761
SCOPUS
е-mail: bar64@ukr.net
Олег БісікалоДоктор технічних наук, професор, декан факультету комп’ютерних систем і автоматики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

Google Sсholar
ORCID:0000-0002-7607-1943
SCOPUS
email:obisikalo@vntu.edu.ua
Олексій БичковДоктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмних систем і технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Google Sсholar
ORCID:0000-0002-9378-9535
SCOPUS
email:OlexiiBychkov@univ.kiev.ua
Володимир ВовкПрофесор, професор департаменту комп’ютерних наук, Роял Холловей, Лондонський університет, м. Лондон, Британія

Google Scholar

ORCID:0000-0003-2602-6877
SCOPUS
e-mail: v.vovk@rhul.ac.uk
Григорій ГнатієнкоКандидат технічних наук, заступник декана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Google Sсholar
ORCID:0000-0002-0465-5018
SCOPUS
email: g.gna5@ukr.net
Микола КорабльовДоктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних технологій та систем, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна

Google Sсholar
ORCID:0000-0002-8931-4350
SCOPUS
email: korablev.nm@gmail.com
Юрій КравченкоДоктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мережевих та інтернет технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Google Scholar
ORCID:0000-0002-0281-4396
SCOPUS
email:K234@univ.kiev.ua
Євгеній МалаховДоктор технічних наук, професор, завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса, Україна

Google Scholar
ORCID:0000-0002-9314-6062
SCOPUS
email:eugene.malakhov@onu.edu.ua.
Олександр МарченкоДоктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри математичної інформатики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна

Google Scholar
ORCID: 0000-0002-5408-5279
SCOPUS
email:omarchenko@univ.kiev.ua
Олена МедвєдєваДоктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів та статистики Університету економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Google Scholar
ORCID:0000-0002-8873-8100
SCOPUS
email: medvedieva@krok.edu.ua
Віктор МорозовКандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій управління, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Google Scholar
ORCID: 0000-0001-7946-0832
SCOPUS
email:viktor.morozov@univ.kiev.ua
Валентина ПлескачДоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Google Scholar
ORCID:0000-0003-0552-0972
SCOPUS
email:v_pleskach@ukr.net
Юрій СамохваловДоктор технічних наук, професор, професор кафедри інтелектуальних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Google Scholar
ORCID:0000-0001-5123-1288
SCOPUS
email: yu1953@ukr.net
Андрій СеменовДоктор технічних наук, професор, професор кафедри радіотехніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

Google Scholar
ORCID:0000-0001-9580-6602
SCOPUS
email: semenov.a.o@vntu.edu.ua
Хуберт РотПрофесор, директор центру розвитку міжнародного співробітництва, Університет, м. Зіген, Німеччина

Google Scholar

ORCID:0000-0002-6952-0747
SCOPUS
email: Hubert.Roth@univ-grenoble-alpes.fr
Сергій ТеленикДоктор технічних наук, професор, декан факультету інформатики та обчислювальної техніки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Google Scholar
ORCID:0000-0001-9202-9406
SCOPUS
email: stelenyk@pk.edu.pl
Ігор ТуркінДоктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» м. Харків, Україна

Google Scholar
ORCID:0000-0002-3986-4186
SCOPUS
e-mail: i.turkin@khai.edu
Віталій ЦиганокДоктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії підтримки прийняття рішень, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, м. Київ, Україна

Google Scholar
ORCID:0000-0002-0821-4877
SCOPUS
email: vitaliy.tsyganok@gmail.com
Євген ГаврилкоДоктор технічних наук, професор,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» , м. Київ, Україна
Google Scholar
ORCID:0000-0001-9437-3964
SCOPUS
email:gev.1964@ukr.net
Ярослав КорнагаДоктор технічних наук, доцент,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» , м. Київ, Україна

Google Scholar
ORCID: 0000-0001-9768-2615
SCOPUS
email: slovyan_k@ukr.net
Віктор МашковДоктор технічних наук, доцент, Університет Яна Євангеліста Пуркінє в Усті-над-Лабем, м. Усті-над-Лабем, Чехія

ORCID:0000-0001-9817-3388
SCOPUS
email: viktor.mashkov@ujep.cz
Вадим МухінДоктор технічних наук, професор,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» , м. Київ, Україна
Google Scholar
ORCID:0000-0002-1206-9131
SCOPUS
email: v.mukhin@kpi.ua

Comments are closed.