Перелік документів, необхідних для зарахування на ОС Бакалавр

vstup bakalavr

Одне з найбільш популярних запитань другого етапу вступної кампанії – які ж документи треба подавати до Університету в разі отримання рекомендації до зарахування?

Більшість документів вже існує у державних реєстрах, які пов’язані з ЄДЕБО. Тому, якщо ви маєте електронний підпис, скористайтесь можливістю підтвердити вибір місця навчання через електронний кабінет вступника.

Але для формування особової справи здобувача освіти до відбіркової комісії необхідно буде принести у паперовому вигляді такі документи:

  1. Документ (один з документів), що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
  2. Довідка з демографічного реєстру (рекомендуємо отримати через портал ДІЯ)
  3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код)
  4. Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць)
  5. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (якщо інформація про нього не зберігається в ЄДЕБО)
  6. Документи, що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі та зарахування, а також на переведення на вакантні місця бюджету (додаток 2.5. Правил прийому)
  7. 4 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см
  8. Договір про навчання у закладі вищої освіти (укладається з повнолітнім здобувачем освіти або батьками чи опікунами). У разі різних прізвищ дитини та одного з батьків – свідоцтво про народження
  9. Папка-швидкозшивач (паперова)

ℹ Зверніть увагу, що копії документів приймаються лише за наявності їхніх оригіналів.

У разі неможливості подання документів у паперовому вигляді, ви можете надіслати їхні скан-копії, підписані КЕП, на електронну пошту відбіркової комісії підрозділу, куди рекомендовані до зарахування

Comments are closed.