Вступ на базі повної середньої освіти

 
Шифр - назва спеціальності121 - Інженерія програмного забезпечення
Випускаюча кафедраПрограмних систем і технологій
Освітня програмаOсвітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення»
Переглянути файл
Освітня кваліфікаціяБакалавр з інженерії програмного забезпечення
КомпетентностіЗдатність брати участь у проектуванні та будувати архітектуру програмного забезпечення; розробляти бібліотеки, модулі та компоненти програмних систем. Знати і розуміти специфікації, стандарти, правила і рекомендації в професійній галузі, уміння оцінювати ступінь обґрунтованості їх застосування, здатність дотримуватися їх при реалізації процесів життєвого циклу.
Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення у відповідності з вимогами, технічним завданням та стандартами; здійснювати процес інтеграції системи, застосовувати стандарти і процедури управління змінами для підтримки цілісності загальної функціональності і надійності програмного забезпечення.
Сфера діяльності випускниківПрофесійна діяльність як фахівця з розробки інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.
Посади, які можуть займати фахівці• інженер-програміст;
• програміст (база даних);
• програміст прикладний;
• програміст системний;
• технік-програміст;
• фахівець з інформаційних технологій;
• фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну);
• фахівець з розробки та тестування програмного
• забезпечення;
• фахівець з розробки комп'ютерних програм.

 

Шифр - назва спеціальності122 - Комп’ютерні науки
Випускаюча кафедраКафедра інтелектуальних технологій
Освітня програмаОсвітньо-професійна програма: «Комп’ютерні науки»
Спеціалізації: «Системи штучного інтелекту», «Системне проектування»

Переглянути файл
Освітня кваліфікаціяБакалавр комп'ютерних наук
КомпетентностіЗдатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук, володіння знаннями та навичками з розробки та використання інтелектуальних та інформаційних систем, технології створення роботів, у тому числі із використанням систем розпізнавання звукових та відео-сигналів, технологій обробки природномовної інформації, еволюційного моделювання, нейронних мереж, елементів теорії нечітких множин, технологій обробки розподілених даних та знань.
Сфера діяльності випускниківОргани державного управління, банківські установи, організації та підприємства усіх форм власності різних галузей економіки в підрозділах з розробки і супроводу інформаційних систем;
міжнародні, державні та недержавні наукові установи та підприємства, фірми, організації ІТ-сектору економіки;
міжнародні, державні та недержавні організації і установи з надання інформаційних, аналітичних та консалтингових послуг.
Посади, які можуть займати фахівці• адміністратор бази даних;
• адміністратор даних;
• адміністратор доступу;
• адміністратор системи;
• інженер з програмного забезпечення комп'ютерів;
• інженер-програміст;
• програміст (база даних); програміст прикладний;
• інженер із застосування комп'ютерів;
• фахівець з інформаційних технологій;
• фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
• фахівець з розробки комп'ютерних програм.

 

Шифр - назва спеціальності122 - Комп’ютерні науки
Випускаюча кафедраКафедра інтелектуальних технологій
Освітня програмаОсвітньо-професійна програма: «Аналітика даних»
Спеціалізації: «Інструментальна аналітика», «Прикладна аналітика»

Переглянути файл
Освітня кваліфікаціяБакалавр комп'ютерних наук
КомпетентностіЗдатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук, володіння знаннями та навичками з інтелектуальних технологій обробки даних, які базуються на статистичному аналізі та реалізуються у високопродуктивних розподілених або хмарних середовищах, а також інтелектуальних технологій обробки неструктурованих даних для розв’язання практичних задач в умовах невизначеності з використанням евристичного аналізу та принципів «м’яких» обчислень.
Сфера діяльності випускниківОргани державного управління, банківські установи, організації і підприємства усіх форм власності різних галузей економіки в підрозділах з розробки та супроводу інформаційних систем;
міжнародні, державні та недержавні наукові установи та підприємства, фірми, організації ІТ-сектору економіки;
міжнародні, державні та недержавні організації і установи з надання інформаційних, аналітичних та консалтингових послуг.зації і установи з надання інформаційних, аналітичних та консалтингових послуг.
Посади, які можуть займати фахівці• адміністратор бази даних;
• адміністратор даних;
• адміністратор доступу;
• адміністратор системи;
• інженер з програмного забезпечення комп'ютерів;
• інженер-програміст;
• програміст (база даних); програміст прикладний;
• інженер із застосування комп'ютерів;
• фахівець з інформаційних технологій;
• фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
• фахівець з розробки комп'ютерних програм.

Презентація освітньо-професійних програм «КОМПЮТЕРНІ НАУКИ» та «АНАЛІТИКА ДАНИХ»

 

Шифр - назва спеціальності122 - Комп’ютерні науки
Випускаюча кафедраПрикладних інформаційних систем
Освітня програмаОсвітньо-професійна програма «Прикладне програмування»
Переглянути файл
Освітня кваліфікаціяБакалавр комп’ютерних наук
КомпетентностіЗдатність вирішувати складні задачі та практичні проблеми проектування, розроблення, тестування, впровадження, експлуатацію прикладних інформаційних систем і технологій, володіти сучасними методами створення та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення різного призначення.
Сфера діяльності випускниківРозробка, впровадження та експлуатація прикладного програмного забезпечення.
Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводженням прикладного програмного забезпечення, а також державні та комерційні установи, банки, промислові підприємства, які використовують прикладні інформаційні системи та технології.
Посади, які можуть займати фахівці• інженер-програміст;
• фахівець з тестування програмного забезпечення;
• фахівець з впровадження програмного забезпечення;
• аналітик комп'ютерних систем;
• адміністратор баз даних;
• адміністратор комп’ютерних мереж;
• веб-аналітик.

Презентація освітньо-професійної програми «ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»

Шифр - назва спеціальності125 - Кібербезпека та захист інформації
Випускаюча кафедраКібербезпеки та захисту інформації
Освітня програмаОсвітньо-професійна програма «Кібербезпека»
Переглянути файл
Освітня кваліфікаціяБакалавр кібербезпеки
КомпетентностіЗдатність розв’язувати складні практичні задачі в галузі забезпечення інформаційної безпеки і\або кібербезпеки, а саме: використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки; забезпечення неперервності бізнесу згідно встановленої політики безпеки та захисту інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах; відновлення штатного функціонування інформаційних систем після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов різного походження тощо.
Сфера діяльності випускниківСлужби інформаційної безпеки та кібербезпеки державних і недержавних установ, підприємств;
обслуговування систем інформаційної безпеки та кіберзахисту;
сфера інформаційних технологій та інформаційних послуг.
Посади, які можуть займати фахівці• фахівець з організації захисту інформації;
• фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом;
• фахівець з інформаційних технологій;
• фахівець із організації інформаційної безпеки;
• інженер з експлуатації засобів захисту інформації;
• фахівець з режиму секретності;
• спеціаліст з проектування систем захисту інформації та інші.

 

Шифр - назва спеціальності126 – Інформаційні системи та технології
Випускаюча кафедраІнформаційних систем та технологій
Освітня програмаОсвітньо-професійна програма: «Програмні технології інтернет речей»
Спеціалізації: «Програмування систем інтернет речей», «Проектування систем інтернет речей», «Проектування та розробка програмного забезпечення ІоТ», «Проектування та розробка апаратного забезпечення ІоТ»

Переглянути файл
Освітня кваліфікаціяБакалавр інформаційних систем та технології
КомпетентностіВипускники отримують здатність проектувати готові рішення у відповідності до заявлених вимог, активно використовувати варіанти технічних пристроїв як в готових модулях, так і використовуючи розробку та програмування унікальних інженерних пристроїв.
Управління збором інформації з різноманітних інженерних систем, можливість управління цими системами, налаштування автоматизованої взаємодії елементів різноманітних систем і аналіз інформації, що збирається про стан об’єктів з метою оптимізації життєвого циклу чи розв’язання практичних задач.
Сфера діяльності випускниківОсновним драйвером зростання економіки розвинених країн стає Індустрія 4.0 - об'єднання комп'ютерних пристроїв і мереж в єдину систему, яка включає в себе елементи штучного інтелекту (AI), інтернету речей (IoT), цифрових еко-систем, а також хмарні рішення і Big Data.
Посади, які можуть займати фахівці• розробник IoT пристроїв;
• тестувальник IoT;
• інженер-програміст;
• інженер-розробник;
• фахівець з інформаційних технологій;
• фахівець із розробки та тестування програмного забезпечення;
• Web/Frontend-розробник проектів IoT;
• програміст мікроконтролерів.

Презентація освітньо-професійної програми «ПРОГРАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ»

 

Шифр - назва спеціальності172 - Телекомунікації та радіотехніка
Випускаюча кафедраМережевих та інтернет технологій
Освітня програма Освітньо-професійна програма «Мережеві та інтернет технології»
Переглянути файл
Освітня кваліфікаціяБакалавр телекомунікацій та радіотехніки
КомпетентностіЗдатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в області електроніки, телекомунікацій, мережевих та інтернет технологій або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Сфера діяльності випускників• Робочі місця в компаніях, підприємствах та інститутах телекомунікаційного та інформаційного сектору державних і недержавних установ, підприємств;
• обслуговування комп’ютерних систем та мереж (технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки, професіонали в галузі комп'ютерних мереж, професіонали в галузі програмування, розробники комп’ютерних програм);
• сфера інформаційних технологій та інформаційних послуг.
Посади, які можуть займати фахівці• Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки;
• фахівець з інформаційних технологій;
• професіонали в галузі комп'ютерних мереж,
• професіонали в галузі програмування;
• фахівець з впровадження програмного забезпечення;
• розробники комп’ютерних програм та інші.

 

 

Якщо у вас виникли запитання, напишіть нам прямо зараз:
fit@univ.net.ua
Ми у Facebookhttps://www.facebook.com/fit.knu.ua/
або
зателефонуйте
+38 (044) 481-45-53, +38 (044) 481-45-07

Comments are closed.