Програмування

Планується проводити навчання з курсу Програмування мовою C# (56 аудиторних годин) за двома напрямами: базовий курс програмування (процедурне програмування) і об’єктно-орієнтоване програмування (за бажанням школярів).

Базовий курс C#

 1. Програмування мовою С#
 2. Змінні, константи. Типи даних. Арифметичні й логічні оператори. Пріоритети
 3. Управляючі структури. Умовні оператори. Тернарний оператор
 4. Використання масивів. Клас List.
 5. Цикли в C#. Оператори break і continue. Оператор циклу foreach у C#
 6. Методи сортування
 7. Функції, рекурсії
 8. Робота з рядками в C#. Клас String
 9. Оброблення виключних ситуацій у C#. Оператор try-catch

Основи об’єктно-орієнтованого програмування С#

 1. Поняття об’єктно-орієнтованого програмування. Класи й екземпляри
 2. Класи в C#. Оголошення класів і створення екземплярів
 3. Конструктори в C#.
 4. Інкапсуляція в C#. Модифікатори доступу
 5. Властивості в C#. Аксессори get і set. Автоматичні властивості
 6. Спадкування в C#. Конструктор базового класу
 7. Три види поліморфізму C#.
 8. Віртуальні методи в C#. Перевизначення методів
 9. Абстрактні класи, методи й властивості в C#
 10. Інтерфейси в C#.
 11. Перевантаження методів у C#
 12. Перевантаження операторів у C#

Comments are closed.