Академічні групи

Учасники літньої школи будуть навчатися за двома рівнями: базовий і підвищений.

До групи базового рівня включаються слухачі, що хочуть отримати знання з основ програмування мовою C#  і математики .

До групи підвищеного рівня включаються слухачі, що хочуть отримати знання з об’єктно-орієнтованого програмування мовою C#  і підвищений рівень математики (відмінність від базового рівня буде полягати в викладенні матеріалу програми базового курсу та рівні задач, що будуть запропоновані до розв’язання, на рівні першого курсу факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Comments are closed.