Україномовна програма

Наказ про створення приймальної комісії 2017 (Завантажити)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – один з найкращих та найпрестижніших університетів для іноземних студентів. Вищий навчальний заклад, що готує фахівців у різних сферах освіти і науки та є учасником багатьох міжнародних проектів, спрямованих на розвиток співробітництва у галузі вищої освіти. Навчальні програми університету базуються на поєднанні доскональних теоретичних знань та практичних навичок і командній роботі досвідчених викладачів та активних студентів.

Факультет інформаційних технологій надає можливість навчатися студентам з усього світу. Ми віримо, що усі інновації починаються з ідей. Наші дослідницькі лабораторії зосереджені на генерації ідей та їх поширенні через наукові конференції та публікації.

Першочерговим завданням факультету є підготовка фахівців, які здатні самостійно працювати над власними проектами та задовольняють потреби сучасних роботодавців. Тому здобуття практичного досвіду студентами є основною задачею факультету. Здобувши теоретичну підготовку студенти самостійно обирають напрямки наукових досліджень, беруть участь у науково-практичних семінарах та конференціях.

Індустрія інформаційних технологій пропонує широкий спектр кваліфікацій, які різняться професійними уміннями та навиками. Факультет інформаційних технологій готує висококваліфікованих професіоналів за такими напрямами:

Бакалавр:

 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 • комп’ютерні науки:
  проектування, розробка, впровадження та експлуатація інформаційно-управляючих систем, систем підтримки прийняття рішень та експертних систем, систем інтелектуального аналізу даних та знань, систем розпізнавання образів, інтелектуальних робототехнічних систем, систем обробки природомовної інформації.
 • прикладні інформаційні системи:
  розроблення прикладного програмного забезпечення (пакетів прикладних програм) шляхом використання сучасних інформаційних технологій у практично всіх видах діяльності у різних предметних областях.

121 Інженерія програмного забезпечення

 • інженерія програмного забезпечення:
  поглиблене вивчення мов та технологій програмування, розробка інструментальних програм та програмних систем для вирішення різноманітних задач. Особлива увага під час навчання буде приділена практичному програмуванню за замовленням підприємств.

125 Кібербезпека

 • безпека інформаційних і комунікаційних систем
  Розробка й застосування засобів захисту інформації в інформаційних технологіях; розробка та застосування технологій створення комплексних систем захисту інформації.
 • управління інформаційною безпекою
  Розробка моделей загроз та порушників, аналіз ризиків і формування політики безпеки та плану захисту інформації;  проведення аудиту інформаційної безпеки на підприємствах.

172 Телекомунікації та радіотехніка

 • мережеві та інтернет-технології:
  побудова та експлуатація систем широкосмугового абонентського доступу з використанням перспективних технологічних рішень, технічне та програмне забезпечення роботи операторів мобільного зв’язку, створення, супровід і використання інтернет-технологій в інформаційних системах.

Програма для вступного випробування для ОР бакалавр (україномовна програма)

Програма для вступного випробування для ОР бакалавр (російськомовна програма)

Магістратура

Освітня програма: «Управління проектами»

Спеціалізація: управління ІТ проектами. Управління проектами – це організація, планування та контроль за процесами створення та впровадження інформаційних технологій та систем; професійне управління ІТ проектами у всіх галузях економіки, бізнесу, державного управління; керівництво командами проектів; управління ризиками, вартістю, інформацією, термінами, трудовими ресурсами проектів.

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання – 2 роки.

Освітня програма: «Інформаційна аналітика та впливи»

Спеціалізація: аналітик консолідованої інформації. Випускники – це професіонали з вивчення різноманітних інформаційних джерел, розробки аналітичних оглядів по отриманій інформації та застосуванні інформаційних впливів для досягнення цілей діяльності в будь-якій сфері. Іншими словами – це інформаційна розвідка.

 Форма навчання: денна.

 Термін навчання – 2  роки

Програма для вступного випробування для ОР магістр (україномовна програма)

Програма для вступного випробування для ОР магістр (російськомовна програма)

Перспективи:

Найкращі студенти факультету матимуть змогу за різними освітніми та науковими програмами відвідувати провідні навчальні та наукові заклади світу. Вже під час навчання студенти зможуть виконувати практичні завдання по замовленню приватних і державних організацій і установ. Крім того випускники факультету матимуть змогу після проходження магістерської підготовки зі спеціальності “Управління проектами” отримати сертифікат міжнародної асоціації управління проектами рівня “D” та працювати у відповідній сфері в державних та комерційних структурах, банках, науково-дослідних інститутах, конструкторських бюро, обчислювальних центрах та у вищих навчальних закладах.

Перелік документів для вступу до університету

Прийом документів від іноземних громадян, що вступають на навчання до Університету здійснюється факультетом навчання іноземних громадян за адресою:

03022,
м. Київ,
вул. Васильківська, 36, к. 89

з 01 червня до 23 серпня:
Пн. – Пт.: 9.00 – 17.00; Сб.: 10.00 – 14.00.

Зарахування на навчання – до 10 вересня.

 1. Документи, які надаються абітурієнтом:

1.1. Національний паспорт з візою типу «Д» (04/12) (оригінал, копія та переклад українською мовою всіх сторінок з відмітками).

* Віза типу «Д» видається на підставі запрошення Університету на навчання.
** Для отримання запрошення необхідно надати на факультет навчання іноземних громадян такі документи:

 • мотиваційний лист щодо прагнення навчатися в Університеті;
 • копію паспорта;
 • документ про раніше отриману освіту та додаток до нього з оцінками  або академічну довідку;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Документи можна направляти у сканованому вигляді на пошту факультету.
*** Віза типу «Д» не потрібна громадянам Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Грузії, Молдови, РФ, Узбекистану – громадяни цих країн в’їжджають в Україну без віз.

1.2. Свідоцтво про народження (оригінал і перекладена українською та нотаріально засвідчена копія).
1.3. Атестат (оригінал і перекладена українською та нотаріально засвідчена копія).
1.4. Медичний сертифікат про стан здоров’я, завірений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, та отриманий не раніше, ніж за два місяці до виїзду іноземця на навчання до України (оригінал).
1.5. Довідка про відсутність ВІЛ – інфекції (оригінал).
1.6. 10 фотографій розміром 3 х 4 см .
1.7. Довідка про відмову від громадянства України або про втрату громадянства України для абітурієнтів – іноземців, які були народжені в Україні після 1991 року, а згодом набули громадянства інших держав.

Якщо ж на момент виходу з громадянства України абітурієнт – іноземець був неповнолітнім, потрібно надати копію довідки про відмову від громадянства України одного з батьків за свою неповнолітню дитину.

 1. Документи, які оформлюються в Університеті під час вступу:

2.1. Заява.
2.2. Анкета.
2.3. Згода на збір та обробку особистих даних.
2.4. Договір про навчання в Університеті.

Вступивши до Університету, іноземні громадяни зобов’язані оформити договір про обов’язкове страхування на випадок екстреної медичної допомоги.

З питаннями, пов’язаними зі вступом іноземних громадян на навчання в Університет, звертатись на факультет навчання іноземних громадян:

03022 м. Київ, вул. Васильківська, 36, к. 90;
тел./факс (044) 521-35-87;
E-mail: fis@univ.kiev.ua;
Web: http://fis.univ.kiev.ua

 

Comments are closed.