Anna Pylypenko

PhD in Technical Science, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Software Systems and Technologies.  Higher Education: Eastern Ukrainian State University, Master of Science (MSc) in Applied Mathematics (Honors degree) Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Master of Science (MSc) in Project Management, Master of Science (MSc) (Honors degree)…

Читати далі…

Oleksandra Bulgakova

Candidate of Technical Science, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Applied Information Systems.  Higher Education: National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. Speciality: intelligent decision-making systems. Master of Computer Science. Defended Thesis: PhD: 05.13.06 – Information Technology, “Generalized iterative algorithm of inductive modelling with the…

Читати далі…

Viacheslav Zosimov

 Doctor of Technical Science, Associate Professor, Professor of the Department of Applied Information Systems.  Higher Education: National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. Speciality: intelligent decision-making systems. Master of Computer Science. Defended Thesis: PhD: 05.13.06 – Information Technology, “ The models and technologies of increasing the effectiveness…

Читати далі…

Відкрита лекція «Метод резолюцій в алгебрі предикатів»

Шановні колеги, у вівторок 15.11.22 о 10:30 відбудеться відкрита лекція д.т.н., доц., завідувача інформаційних систем та технологій Кучанського О.Ю. з дисципліни “Комп’ютерна логіка та дискретна математика” для студентів спец. 126 «Інформаційні системи та технології», ОПП «Програмні технології інтернет речей», тема: «Метод резолюцій в алгебрі предикатів»   Посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aj4U_ZTVuuuK3nga-HNS8jwr-iQsSqLgmuGmNJqfk2NM1%40thread.tacv2/1667808319764?context=%7b%22Tid%22%3a%2211bdc4c0-f87d-4025-84ee-777d1d7ffc4d%22%2c%22Oid%22%3a%229cd40fdf-b4a0-4764-8d30-dc5f60cee0a0%22%7d

Читати далі…

Відкрита лекція “Основи теорії графів”

Шановні колеги, у четвер 10.11.22 о 10:30 відбудеться відкрита лекція д.е.н., проф., завідувача кафедри прикладних інформаційних систем Плескач В.Л. з дисципліни “Дискретна математика” для студентів спец. 122 «Комп’ютерні науки», ОПП «Прикладне програмування», тема: “Основи теорії графів”. Посилання: https://us02web.zoom.us/j/89193146515?pwd=OTVocjZFZU9kMmNwNDBKYmdIc29yZz09 Ідентифікатор конференції: 891 9314 6515 Пароль: 714162

Читати далі…

Відкрита лекція “Теорія систем та системний аналіз”

Шановні колеги, у вівторок 08.11.22 о 12:10 відбудеться відкрита лекція д.т.н., проф., завідувача кафедри мережевих та інтернет технологій Кравченка Ю.В. з дисципліни “Теорія систем та системний аналіз” для студентів спец. 172 «Телекомунікації та радіотехніка», ОПП «Мережеві та інтернет технології», тема: “Моделі систем” Посилання: https://us04web.zoom.us/j/81714321001?pwd=ZXdSZ0FSWGZsNGx3S1RmVlk4VEwrdz09

Читати далі…

Відкрита зустріч з експертною групою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

03.11.2022 о 15:20 – 16:00 відбудеться відкрита зустріч з експертною групою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо проведення акредитаційної експертизи освітніх програм «Комп’ютерні науки», «Прикладне програмування», «Аналітика даних» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітнього рівня «бакалавр». Посилання: https://us02web.zoom.us/j/81909439306?pwd=ZDl2ZmpwZm42NlF4dTBnM203NXAydz09 Ідентифікатор конференції: 81909439306 Код доступу: 139044

Читати далі…

10 жовтня 2022 року створено Спеціалізовану вчену раду Д 26.001.51 за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології

Наказом Міністерства освіти і науки України №894 від 10 жовтня 2022 року створено Спеціалізовану вчену раду Д 26.001.51 за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.  

Читати далі…

Olena Sipko

Ph.D. in Engineering, Associate Professor of the Department of Information Systems and Technologies.  Higher Education: Cherkasy State Technological University, Master’s degree in Systems Engineering. Defended Thesis: PhD: 05.13.06 – Information Technologies.”Models and evolutionary method of forming schedule in high school.” Work experience:  2007 – Center for Social Payments and Benefits, Cherkasy.…

Читати далі…

Семінар «Автоматний підхід до розв’язання задач розбиття множини векторів»

Шановні колеги, друзі! Запрошуємо на семінар на тему «Автоматний підхід до розв’язання задач розбиття множини векторів». Доповідач: Сергій Лук’янович Кривий, український вчений-кібернетик, доктор фізико-математичних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Семінар відбудеться 19.10.2022 року о 15.00 за посиланням:  https://us04web.zoom.us/j/71669552858?pwd=vBZUrzH0ldwAv5Srs1ZwX0XshrKbNL.1 Пароль: 4n9ggM До зустрічі!

Читати далі…