Навчання

Напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютері науки» (ОКР «бакалавр»)

3 курс

«Методи прийняття рішень» ОР «бакалавр» за напрямком підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”

«Web-технології та Web-дизайн» ОР «бакалавр» напрям підготовки  6.050101 “Комп’ютерні науки”

«Менеджмент знань та онтологічний інжиніринг» ОР «бакалавр» напрям підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки»

«Методи та системи паралельного програмування» ОР «бакалавр» напрям підготовки  6.050101 “Комп’ютерні науки”

«Архітектура сучасних інформаційних систем» ОР «бакалавр» Напрям підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки»

 «Технології комп’ютерного проектування» ОР «бакалавр» напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»

«Технології обробки природномовної інформації» ОР «бакалавр» напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»

«Прикладні інтелектуальні системи обробки даних» ОР «бакалавр» напрям підготовки 6.050101– «Комп’ютерні науки»

4 курс

«Інтелектуальний аналіз даних» ОР «бакалавр» напрям підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки»

«Проектування інформаційних систем» ОР «бакалавр» напрям підготовки  6.050101 – «Комп’ютерні науки»

«ПРАКТИКУМ ІЗ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ» ОР «бакалавр» напрям підготовки  6.050101 – «Комп’ютерні науки»

«ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ» ОР «бакалавр» напрям підготовки  6.050101 – «Комп’ютерні науки»

 «ТЕОРІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ І НЕЧІТКІ МНОЖИНИ» ОР «бакалавр» напрям підготовки  6.050101 – «Комп’ютерні науки»

«Експертні технології прийняття рішень» ОР «бакалавр» напрямок підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки»

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Комп’ютерні науки» (ОР «бакалавр»)

1 курс

«Основи математичного аналізу» ОР «бакалавр» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

«Алгебра та геометрія» ОР «бакалавр» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

«Алгоритмізація та програмування» ОР «бакалавр» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

«Дискретна математика» ОР «бакалавр» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

2 курс

«Теорія алгоритмів» ОР «бакалавр» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

«Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика» ОР «бакалавр» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

«Чисельні методи» ОР «бакалавр» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

«Об’єктно-орієнтоване програмування» ОР «бакалавр» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Технології штучного інтелекту» (ОР «магістр»)

1 курс

«Бізнес-аналітика» ОР «магістр» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

«Моделювання інтелектуальних систем» ОР «магістр» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

«ГІБРИДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ» ОР «магістр» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

 

Comments are closed.