Про кафедру

Кафедра інформаційних систем та технологій заснована у 2018 році (наказ № 1145-32 від 12.12.2017).  У складі кафедри працюють доктори та кандидати наук які є фахівцями у сфері інформаційних технологій.

Ціллю створення кафедри є підготовка фахівців у новій та перспективній сфері інформаційних технологій в напрямку Інтернету речей – Іnternet of Things (IoT).

Детальніше про кафедру…

Інтернет речей — це мережа, що складається із взаємозв’язаних фізичних об’єктів, речей або пристроїв, які мають вбудовані сенсори, а також програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп’ютерними системами.  Тренд інтернету речей зараз набирає все більшої популярності. Найчастіше поняття інтернету речей нерозривно пов’язано з чимось розумним: розумні будинки, розумний транспорт, розумні підприємства.

З кожним роком потреба у фахівцях сфери Інтернету речей – Іnternet of Things (IoT) стрімко зростає, саме тому в 2017 році вперше був виконаний набір студентів  за освітнім рівнем «бакалавр» за новою освітньою програмою  «Програмні технології інтернет речей» (спеціальність – 126 Інформаційні системи та технології; галузь знань – 12 Інформаційні технології) на денну форму навчання (загальний ліцензійний обсяг – 50 осіб). Набір пройшов успішну і була набрана  перша група студентів у кількості – 25 осіб.

Під час навчання на освітній програмі «Програмні технології інтернет речей» ви будете вивчати наступні професійно-орієнтовані дисципліни, які нададуть Вам базових знань в напрямку Інтернету речей – Іnternet of Things (IoT):

 • Системи зв’язку інтернету речей
 • Схемотехніка пристроїв інтернету речей
 • Апаратні платформи інтернету речей
 • Програмні платформи інтернету речей
 • Тестування пристроїв інтернету речей
 • Тестування програмного забезпечення інтернету речей
 • Програмування мікроконтролерів
 • Моделювання та оптимізація інтернету речей
 • Захист інформації в інтернеті речей
 • Програмування систем збору за збереження даних
 • Програмування систем аналізу та візуалізація даних
 • Хмарні технології та Великі Дані (Big Data)
 • Вас будуть навчати фахівці, які мають практичний досвід у створенні різноманітних ІоТ рішень.

Випускники нашої кафедри за освітньою програмою «Програмні технології інтернет речей» вмітимуть:

Створювати інтелектуальні об’єкти.
Об’єднувати інтелектуальні об’єкти між собою та реалізовувати між ними обмін інформацією.
Реалізовувати взаємодію інтелектуальних об’єктів з навколишнім середовищем та людьми.
Реалізовувати захист інформації в системах інтернет речей.
Реалізовувати системи зв’язку з рухомими об’єктами.
Програмувати мікроконтролеріи.
Розроляти  Веб-сервіси для контролю віддалених об’єктів та виведення інфографічних звітів для користувачів систем інтернет речей, з використанням хмарних технологій.

Після успішного закінчення освітньої програми «Програмні технології інтернет речей», Ви станете фахівцем в напрямку «Інтернету речей – Іnternet of Things (IoT) і зможете працювати не тільки в ІТ компаніях, а і в різних за спрямованістю сферах, де необхідно об’єднати інформаційні системи та об’єкти управління між собою, для отримання оперативних результатів.

Наукова робота кафедри ІСТ

Кафедра інформаційних систем та технологій активно проводить науково-дослідницьку діяльність. Під керівництвом завідувача кафедри, професора Білощицького А.О. ведуться наукові дослідження з таких науково-практичних напрямків, як розробка методів та моделей побудови систем «Інтернету речей», розробка методів інформаційно-аналітичної системи рейтингів суб’єктів освітнього простору, розробка моделей та методів пошуку неповних дублікатів для побудови системи «Антиплагіат» та інші.

Наші співробітники:

 

Comments are closed.