Плескач Валентина Леонідівна

Доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем.  Вища освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, прикладна математика. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Методи керування паралельним функціонуванням транзакцій в розподілених системах» за спеціальністю 01.05.03 – «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем». Докторська дисертація: «Формування ринку інформаційних…

Читати далі…

Криволапов Ярослав Володимирович

Асистент кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій.  Вища освіта: Київський політехнічний інститут за спеціальністю прикладна математика. Інженер-математик. Досвід роботи:  1988 – 2000 рр. Кафедра технічної кібернетики Київського політехнічного інституту, аспірант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник. Брав участь у виконанні робіт по тематиці, пов’язаної з розробкою автоматизованих систем для наукових…

Читати далі…

Білий Роман Олександрович

Асистент кафедри прикладних інформаційних систем.  Вища освіта: Університет міста Манчестер. Cпеціальність «Фінанси». Донецький національний університет імені Василя Стуса. Спеціальність «Теорія ймовірностей та математична статистика». Досвід роботи:  2019 – 2020 рр. Школа “Robocode”, викладач. 2020 – 2021 рр. Комп’ютерна академія “Шаг”, викладач. 2021-2022 рр. Колледж DAN.IT, викладач. Профілі: Google Scholar ORCID…

Читати далі…

Ващіліна Олена Валеріївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем. Вища освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка. Механік. Математик-прикладник. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Динамічна взаємодія ударних хвиль з поверхнею розділу трансверсально-ізотропних пружних середовищ» за спеціальністю 01.02.04 – «Механіка деформівного твердого тіла». Досвід роботи:  2005 – 2019 рр. Національний транспортний університет, кафедра…

Читати далі…

Юрчук Ірина Аркадіївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри програмних систем і технологій.  Вища освіта: Волинський державний університет ім. Лесі Українки. Магістр математики. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Топологічна еквівалентність псевдогармонічних функцій» за спеціальністю 01.01.04 – «Геометрія і топологія». Досвід роботи:  2007-2019 рр. Національний авіаційний університет. Асистент, старший викладач, доцент. Наукові праці:  Більше 40…

Читати далі…

Булгакова Олександра Сергіївна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних cистем.  Вища освіта: Київський національний університет «Київський політехнічний інститут». Спеціальність: інтелектуальні системи прийняття рішень. Магістр комп’ютерних наук. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Узагальнений ітераційний алгоритм індуктивного моделювання з застосуванням мережевих технологій» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології». Досвід роботи:  2007-2022 рр. – Миколаївський…

Читати далі…

Зосімов В’ячеслав Валерійович

Доктор технічних наук, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри прикладних інформаційних систем.  Вища освіта: Київський національний університет «Київський політехнічний інститут». Спеціальність: інтелектуальні системи прийняття рішень. Магістр комп’ютерних наук. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Моделі і технології підвищення ефективності пошуку релевантної інформації в Інтернеті з застосуванням індуктивних алгоритмів» за спеціальністю 05.13.06 –…

Читати далі…

Шолохов Олексій Вікторович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладних інформаційних систем.  Вища освіта: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, системи керування літальними апаратами і комплексами. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Робастне еліпсоїдальне оцінювання станів лінійних керованих систем з обмеженими збуренням та завадою» за спеціальністю 01.05.04 – «Системний аналіз і теорія…

Читати далі…

Краснощок Віктор Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем.  Вища освіта: НТТУ «КПІ», спеціальність «Комп’ютерізовані системи обробки інформації та управління», кваліфікація – магістр. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Оптимізація пріоритетного доступу в корпоративних обчислювальних мережах при організації навчального процесу» за спеціальністю 05.13.06 – «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології». Досвід роботи: …

Читати далі…

Жихарєва Юлія Ігорівна

Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри прикладних інформаційних систем.  Вища освіта: Донецький національний університет. Математик-статистик, аналітик банківської та страхової справи. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Сингулярні розподіли ймовірностей, пов’язані з представленнями чисел знакододатними рядами Люрота» за спеціальністю 01.01.05 – «Теорія ймовірностей і математична статистика». Досвід роботи:  2012-2013 рр. Луганський національній університет імені…

Читати далі…