Системи обробки зображень та комп`ютерний зір

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» напрям підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» (набір 2015 року)

Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем

Викладач: к.т.н., проф. Гайна Георгій Анатолійович

Анотація

Навчальна дисципліна «Системи обробки зображень та комп`ютерний зір» присвячена вивченню загальних принципів побудови комп’ютерних систем обробки зображень, їх місця в комп’ютерних технологіях обробки інформації та проектування; складу та архітектури комп’ютерних систем обробки зображень, методів їх проектування; типових реалізацій та методик застосування комп’ютерних систем обробки зображень; основних напрямків розвитку комп’ютерних технологій обробки зображень. Розглядаються застосування сучасних комп’ютерних систем обробки зображень, принципи їх організації, технології проведення аналізу зображень, технічне та програмне забезпечення. Вивчаються алгоритми сегментації зображень, обробки зображень, лінійна і нелінійна корекція, вирівнювання освітлення, шумозаглушування, згортання, фільтрація та сегментація зображень, геометричні перетворення зображень, Розглядаються питання категоризації зображень, визначення ознак для категоризації зображень, виділення об’єктів на зображеннях, пошук зображень по змісту, основи обробки відео.

Внаслідок вивчення предмету студенти повинні:

мати уяву про сучасні дослідження в області обробки зображень і розпізнавання образів, про розвиток систем обробки зображень та основи побудови систем комп’ютерного зору;

знати базові поняття, принципи і методи обробки зображень і відео, основні принципи роботи методів комп’ютерного зору, програмні бібліотеки комп’ютерного зору;

вміти реалізовувати базові алгоритми комп’ютерного зору у вигляді прикладних застосувань, використовувати бібліотеки комп’ютерного зору, застосовувати методи комп’ютерного зору в середовищі інтелектуальної програмної системи або служби.

Кількість годин: лекції – 18, лабораторні роботи – 28, консультації – 4, самостійна робота – 100.

Разом 150 годин – 5 ECTS.

Форма контролю: іспит.

Comments are closed.