Мирутенко Лариса Вікторівна

IMG_1238_0-01

Кандидат технічних наук, доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій.

Вища освіта:

Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка. Вчитель математики та інформатики.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Інформаційна технологія формування системи дистанційного навчання вищого навчального закладу» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

  • 1999 – 2000 рр. Вчитель математики та інформатики загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів.
  • 2000 – 2002 рр. менеджер ДП «Аванта прес».
  • 2005 – 20010 рр. Київський кооперативний економічно-правовий коледж. Методист, старший методист, викладач.
  • 2010 – 2017 рр. Київський кооперативний інститут бізнесу і права. Викладач, старший викладач.
  • З 2017. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій.

Наукові праці: 

Більше 30 наукових праць, серед яких 4 статті в наукових журналах, що індексуються в міжнародній наукометричній базі Scopus, 11 статей у фахових виданнях, понад 17 публікацій тез доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій. Індекс Гірша в Scopus – 2, у Google Scholar – 2.

Наукові інтереси:

Інформаційна безпека, кібербезпека, технології дистанційного навчання.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Участь в ІХ Міжнародній конференції “Інженер XXI століття”, Університет Бельсько-Бяла, Польша.

 

Comments are closed.