Федусенко Олена Володимирівна

Fedusenko (1)

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних технологій.

Вища освіта:

Київський національний університет будівництва та архітектури. Інженер системотехнік.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Методи та засоби реалізації багатофункціональної підсистеми ціноутворення» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

  • 2001-2017 рр. Київський національний університет будівництва та архітектури. Асистент, доцент.
  • З 2017 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент.

Наукові праці:

Більше 70 наукових праць, 2 навчальних посібника, 24 статей у фахових виданнях України, 26 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша у Google Scholar – 4.

Профілі:

Основні публікації:

1. Монографії, підручники, посібники
– Навчальний посібник для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» з дисципліни «Проєктування та розробка веб-застосунків» Частина 1. HTML5 та CSS3 Укл./ Федусенко О.В.,Доманецька І.М., Іларіонов О.Є., Красовська Г.В. [Електронний ресурс]: Навчальний посібник/ Федусенко О.В. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2023. – 139 с. (переглянути)
– Навчальний посібник з дисципліни «Теорія алгоритмів. Частина1. Формальні моделі алгоритмів» для студентів освітніх програм «Комп’ютерні науки», «Аналітика даних» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітнього ступеня «Бакалавр» Укл. / І.М.Доманецька І.М., Г.В.Красовська , О.Є.Іларіонов, О.В. Федусенко [Електронний ресурс]: Навчальний посібник-практикум. / Доманецька І.М. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – 138 с.
– О.В. Федусенко, І.М. Доманецька, Г.В. Красовська Проектування систем електронного документообігу. Навчальний посібник, К.:КНУБА,2016 – 88с.
– Г.В. Красовська, І.М. Доманецька, О.В. Федусенко Застосування об’єктно-орієнтованого підходу на прикладі задач будівельної галузі Навчальний посібник, К.:КНУБА,2016 – 116с.

2. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science
– О.В. Федусенко, І.М. Доманецька, Д.Ю. Семенюк Розроблення комп’ютерної гри з голосовим інтерфейсом для вивчення англійської мови дітьми дошкільного віку / Інформаційні технології і засоби навчання, 2021, Том 85 №5, С. 95-117 (переглянути)
– Tetyana Honcharenko, Yurii Andrashko, Olena Fedusenko, Iryna Domanetska, Nataliia Olkhova. The Method of Generalizing Spatial Information into A Single Multidimensional Data Model. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Vol. 8, Issue 4. P. 8426–8432. (переглянути)
– Khrolenko, Y., Domanetska, I., Ilarionov, O., Krasovska, H., Fedusenko, O. Classifier for the Diagnostic of Obstructive Sleep Apnea Syndrome(Conference Paper) Information Technology and Implementation (IT&I-2023), November 30 – December 02, 2022, Kyiv, Ukraine, CEUR Workshop Proceedings, 2023, 3384, pp. 24–41 (переглянути)

Наукові інтереси:

Математичне моделювання, методи багатокритеріальної оптимізації, адаптивне навчання.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Приймала участь у двох держбюджетних темах.

Comments are closed.