Інформаційний бізнес

Мета вивчення дисципліни – це формування знань про підприємницьку діяльність фірм, які займаються інформаційним бізнесом, а також, набуття практичних навичок із питань використовування інформаційних технологій для ведення бізнесу.

Задачі вивчення дисципліни – це вивчення теоретичних засад формування інформаційного суспільства; набуття практичних умінь і навичок організації бізнесу в інформаційній сфері економіки, обґрунтування доцільності створення різних організаційних форм інформаційного бізнесу.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати: теоретичні основи використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для ведення інформаційного бізнесу, методологію побудови різних форм інформаційного бізнесу.

Вміти: обґрунтовувати організаційні форми інформаційного бізнесу, та створювати програмні продукти для ведення інформаційного бізнесу.

Перелік тем:

 1. Інформаційна економіка і перехід до інформаційного суспільства.
 2. Інформаційна політика України та розвинутих країн.
 3. Інформаційний бізнес (ІБ) і тенденції його розвитку.
 4. Поняття і закони розвитку інформаційного виробництва.
 5. Інформаційний ринок і механізм його функціонування. Правові засади підприємництва та організації власної справи в інформаційній сфері економіки.
 6. Франчайзинг, маркетинг, е-трейдинг як спосіб організації власної справи в інформаційному бізнесі
 7. Організаційна структура фірми в ІБ.
 8. Виробнича система фірми інформаційного бізнесу.
 9. Ергономіка та організація виробничого середовища інформаційної фірми.
 10. Організація маркетингової діяльності в інформаційному бізнесі.
 11. Планування підприємницької діяльності та презентація фірми інформаційного бізнесі.
 12. Організація та порядок розрахунків зі споживачами інформаційних послуг, товарів.
 13. Види економічної діяльності в мережі Інтернет.

Comments are closed.