Моделювання інформаційних систем та бізнес процесів

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: Іванов Є.В.

Іванов Євген В’ячеславович

Іванов Євген В’ячеславович

Анотація

Мета: оволодіння вмінням створення комп’ютерних моделей діяльності компаній, підприємств, інших організацій.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: поняття інформаційної системи; підходи до моделювання інформаційних систем; уявлення про організаційні структури та діяльність підприємств; поняття бізнес процесу; мови моделювання бізнес процесів; програмі засоби моделювання бізнес процесів.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: створювати та аналізувати комп’ютерні моделі діяльності компаній, підприємств, інших організацій.

Кількість годин – 144. Лекції – 16. Лабораторні – 32. Самостійна робота – 96. Разом 4 кредити ЄКТС.

Форма контролю: залік.

Comments are closed.