Програмування під мобільні платформи

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: Поляков С.А.

Поляков Сергій Анатолійович

Поляков Сергій Анатолійович

Анотація

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами базовими засадами платформи Androіd. Даний курс передбачає вивчення функціональних можливостей середовищ програмування додатків для платформи Androіd, структури та базових компонент Androіd–додатків. Розглядаються технології роботи із списками та прив’язки даних до них.

Основними завданнями вивчення дисципліни  є оволодіння теоретичними засадами технологій розробки додатків та набуття практичних навиків проектування та відлагодження додатків з використанням типових елементів користувацького інтерфейсу, а також формування знань та умінь для роботи із файлами і базами даних.

Студенти повинні знати: базові відомості про платформу Androіd; структуру та компоненти Androіd-додатків; елементи інтерфейсу користувача; типи віджетів-списків і способи прив’язки даних; технології проектування повідомлень, діалогових вікон та меню; прийоми роботи з файлами та базами даних; вміти: інсталювати середовище програмування та необхідні інструменти; створювати додатки в середовищі Eclіpse для операційної системи Androіd.

Кількість годин –  144. Лекції – 16. Лабораторні – 32.  Самостійна робота – 96.  Разом 4 кредити ЄКТС.

Форма контролю: залік.

Comments are closed.