Розробка мультимедійних та ігрових систем

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: Бичков О.С.

Бичков Олексій Сергійович

Бичков Олексій Сергійович

Анотація

У ході вивчення дисципліни розглядаються питання розробки математичного й програмного забезпечення моделювання й візуалізації фізичних об’єктів і процесів реального світу для систем віртуальної реальності, комп’ютерних симуляторів, ігрових і навчальних систем. Будуть також вивчені  різні технологічні засоби, що націлені на розробку й подальше використання мультимедійних додатків і комп’ютерних ігор.

Кількість годин –  108. Лекції – 12.  Лабораторні – 24.  Самостійна робота – 72.  Разом 3 кредит ЄКТС.

Форма контролю: іспит.

Comments are closed.