Формальні методи специфікації програм

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: Поперешняк С.В.

Поперешняк Світлана Володимирівна

Поперешняк Світлана Володимирівна

Анотація

Метою і завданням навчальної дисципліни  є засвоєння  основних концепцій, принципів та понять сучасних методів розробки програмних систем. В загально світоглядному аспекті, такі поняття і методи необхідні для обґрунтування та формалізації способів розробки правильних та ефективних програм. В прикладному аспекті, такий апарат необхідний для адекватного моделювання  мов специфікацій і програмування та використання побудованих моделей для створення сучасних програмних та інформаційних систем високої якості.

Предмет  навчальної дисципліни  включає в себе вивчення основних понять теорії програмування, розгляд основних аспектів програм (семантика, обчислюваність, генетичність, прагматика) та  дослідження формальних методів побудови програм.

Кількість годин – 90.  Лекції – 16. Практичні – 18.  Самостійна робота – 56. Разом 3 кредити ЄКТС.

Форма контролю: іспит.

Comments are closed.