Інтерактивні системи

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: Поляков С.А.

Поляков Сергій Анатолійович

Поляков Сергій Анатолійович

Анотація

Інтерактивними системами називаються комп’ютерні системи, які характеризуються значною кількістю взаємодії між людиною і комп’ютером. Більшість користувачів добре знайомі з операційними системами Macintosh і Windows, які є головними прикладами графічних інтерактивних систем. До них так само відносяться ігри, редактори, CAD-CAM системи, а також системи введення даних, які включають високий ступінь взаємодії людини з комп’ютером. Веб-браузери і інтегровані середовища розробки (IDE) також є прикладами дуже складних інтерактивних систем.

За деякими оцінками, до 90 відсотків зусиль в області розвитку комп’ютерних технологій в даний час присвячено удосконаленням і нововведенням в інтерфейсі і взаємодії людини і комп’ютера. З метою підвищення ефективності та результативності комп’ютерного програмного забезпечення, для програмістів і дизайнерів важливо не тільки добре знання мов програмування, але більш глибоке розуміння можливостей обробки інформації людиною. Вони повинні знати, як люди сприймають кольори екрану, як малювати іконки, які загальні закономірності або помилок з боку користувачів залежать від організації інтерфейсу, і як ефективність роботи користувачів пов’язана з психологією

Кількість годин – 150.  Лекції – 22. Практичні – 28. Самостійна робота – 100. Разом 5 кредити ЄКТС.

Форма контролю: іспит.

Comments are closed.