Вбудовані системи реального часу

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: Шевченко В.Л.

Анотація

Мета дисципліни: сформувати уявлення щодо вбудованих систем реального часу, їх архітектури та приципів організації.

Дисципліна вивчає такі основні аспекти вбудованих систем реального часу: основні галузі практичного використання, загальні принципи організації та побудови, історію та перспективи розвитку, основні характеристики, архітектуру, мікроархітектуру, операційні системи, програмне забезпечення, особливості розробки кросплатформеного забезпечення, особливості апаратної реалізації, інтерфейси та периферійні пристрої, окремі аспекти сумісності виробів різних виробників при роботи в великих програмно-апаратних комплексах. Приклади сучасних мікроконтролерів та сумісних з ними елементів, системі на чипі та можливості інтеграції вбудованих систем в великі комплекси, зокрема в межах інтернету речей.

Кількість годин – 90. Лекції – 16. Практичні – 18. Самостійна робота – 56. Разом 3 кредити ЄКТС.

Форма контролю: залік.

Comments are closed.