Інформаційна безпека

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: Шевченко В.Л.

Анотація

Мета дисципліни: дати студентам чітке уявлення щодо основних спеціалізацій в інформаційній безпеці: кібернетична безпека, системи захисту інформації і управління інформаційною безпекою.

Розглядається історія, стан та основні тенденції інформаційної безпеки в світі. Аналізуються особистий, корпоративний, відомчий, державний, міжнародний рівні інформаційної безпеки в розрізі трьох аспектів: цілісність, конфіденційність, доступність. Особлива увага приділяється менеджменту інформаційної безпеки, побудові структури підрозділів, визначенню вимог до посадових осіб та вимогам міжнародних та вітчизняних стандартів інформаційної безпеки. Розглядаються основні загрози інформації. Детально вивчаються законодавчий, адміністративний, процедурний ти програмно-технічний рівні інформаційної безпеки. Вивчаються основи криптології: криптографії, криптоаналізу, існуючі стандарти та основи прикладних криптопротоколів обміну інформацією.

Кількість годин – 180. Лекції – 30. Практичні – 30. Самостійна робота – 120. Разом 6 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: іспит.

Comments are closed.