Основи розподілених обчислень та паралельного програмування

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: Порєв Г.В.

Порєв Геннадій Володимирович

Порєв Геннадій Володимирович

Анотація

Сучасні потужні інформаційні системи широко застосовують методи паралельних та розподілених обчислень. Це відноситься як до систем в архітектурі «клієнт-сервер»,  так і до складних багато-ланцюгових або однорангових систем. Сучасні апаратні засоби, зокрема процесори загального призначення, та особливо графічні, також виконані в архітектурі багато-ядерності, що ставить відповідні вимоги щодо паралелізму обчислень і до клієнтських застосунків. Сучасний програміст повинен вміти ефективно використовувати потужні обчислювальні системи із симетричною та масовою паралельністю, обчислювальні ферми та кластери, неоднорідні локальні мережі тощо.

Дисципліна передбачає знайомство з грід-архітектурою, бібліотеками для реалізації паралельних обчислень в стандарті MPI а також суттєвий акцент на здобутті практичних навичок адміністрування учбово-тренувального суперкомп’ютерного кластера.

Кількість годин – 150. Лекції – 24. Практичні – 26. Самостійна робота – 100. Разом 5 кредити ЄКТС.

Форма контролю: іспит.

Comments are closed.