Конструювання програмного забезпечення

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: Поперешняк С.В.

Поперешняк Світлана Володимирівна

Поперешняк Світлана Володимирівна

Анотація

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують фахівця в області інженерії програмного забезпечення.

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх інженерів-програмістів сучасного рівня інформаційної та програмістської культури, оволодіння основними принципами конструювання програмного забезпечення; набуття практичних навичок самостійного написання якісного коду для розв’язання різноманітних задач у практичній діяльності; ознайомлення студентів із задачами, прийомами, техніками і засобами конструювання програмного забезпечення.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

  • оволодіння прийомами конструювання програмних об’єктів, конструкцій, класів, пакетів, модулів, бібліотек;
  • дослідження організації взаємодії програмних об’єктів, пакетів, модулів, бібліотек;
  • дослідження технік підтримки якості програмного забезпечення;
  • оволодіння прийомами обробки помилок, відлагодження та тестування програм.

Кількість годин – 180. Лекції – 30. Практичні – 30. Самостійна робота – 120. Разом 6 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: іспит.

Comments are closed.