Криптографічні механізми інформаційної та кібернетичної безпеки

Назва дисципліни «Криптографічні механізми інформаційної та кібернетичної безпеки» (5 семестр)

Спеціалізація «Управління інформаційною безпекою»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

Анотація

Розвиток інформаційної сфери, зокрема інформаційних технологій та телекомунікацій, створює сприятливі умови для суспільного прогресу. Використання автоматизованих систем в управлінні підвищує якість і швидкість обробки та передачі інформації, потік якої постійно зростає.

Проте розвиток інформаційної сфери супроводжується і появою принципово нових загроз інтересам особистості, суспільства, держави, її національній безпеці та зростанням рівня небезпеки вже відомих.

Для підтримання належного рівня стану захищеності критичних об’єктів інформаційної інфраструктури та окремих її складових,  для забезпечення їх сталого функціонування і розвитку, запобігання і нейтралізації кібернетичних загроз, використовують криптографічні механізми. Одним із найбільш важливих і розповсюджених криптографічних механізмів захисту є використання криптографічних протоколів.

При вивченні криптографічних механізмів інформаційної та кібернетичної безпеки   доводиться знайомитися з теорією вірогідності і статистики, вищою математикою, теорією чисел та іншими дисциплінами.

Використання криптографічних механізмів інформаційної та кібернетичної безпеки має гарантувати надання цілісності,  конфіденційності, доступності та спостережливості. З необхідним рівнем гарантій ці послуги можуть бути виконані тільки при застосуванні таких криптографічних перетворень як електронний цифровий підпис, потокове та блокове симетричне шифрування, направлене шифрування.

 

Кількість годин: лекції – 16, лабораторні – 20, практичні – 20, консультації – 3, самостійна робота – 121. Разом 6 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: іспит

Comments are closed.