Основи криптографічного захисту інформації

Назва дисципліни «Основи криптографічного захисту інформації» (5 семестр)

Спеціалізація «Кібернетична безпека»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

Анотація

Проблеми безпеки інформації за останні роки набули виключної актуальності, при цьому забезпечення захисту інформаційних технологій приймає комплексний характер. Серед різних методів захисту інформації (технічних, правових, організаційних та інших) найважливіше місце займають криптографічні методи. За останні два десятиріччя криптологія сформувалася у самостійну наукову дисципліну, що має свою специфіку постановок задач та методів їхнього дослідження.  Знання основних понять криптології, володіння криптографічними методами захисту інформації за сучасних умов вкрай необхідні будь-якому фахівцю, що займається створенням систем захисту інформації.

Дисципліна знайомить студентів з класичними та сучасними  симетричними криптографічними системами, криптографією з відкритим ключем,  різноманітними криптографічними протоколами та їх застосуванням, а також з новими перспективними напрямками розвитку криптології.

Курс «Основи криптографічного захисту інформації» має своєю метою дати студентам знання в галузі теоретичної криптографії та криптоаналізу. Дисципліна знайомить з основними принципами роботи криптографічних систем, математичними моделями джерел інформації, поняттями теоретичної та практичної секретності. Конкретні типи алгоритмів шифрування  та криптографічних перетворень розглядаються у відповідності  з їх класифікацією на класичні схеми, системи потокового шифрування, системи блочного шифрування та системи захисту інформації з відкритим ключем. Багато уваги приділяється криптографічним протоколам та їх застосуванням у захисті сучасних інформаційних технологій.

Дисципліна забезпечується такими курсами: «Вища математика», «Дискретна математика», «Теорія імовірностей та математична статистика», «Теорія інформації та кодування», «Програмування та алгоритмічні мови».

 

Кількість годин: лекції – 18, консультації – 3, самостійна робота – 121. Разом 6 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: іспит

Comments are closed.