Моделювання інформаційної безпеки

Назва дисципліни «Моделювання інформаційної безпеки» (5 семестр)

Спеціалізація «Безпека інфокомунікаційних систем»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

 

Анотація

Курс «Моделювання інформаційної безпеки» базується на кращих практиках в сфері інформаційної безпеки, зокрема на Business Model for Information Security (BMIS). В курсі детально розглядаються компоненти BMIS (організація, люди, технології, процеси) та динамічні взаємозв’язки між ними (інформаційні технології, архітектура систем різного призначення, культура, управління, людський фактор). Моделі ідентифікації поточного стану інформаційної безпеки (ІБ). Методи та моделі оцінки інформаційної безпеки організації, зокрема Threat and Risk Assessment (TRA). Підходи, щодо визначення факторів, які впливають на стан інформаційної безпеки; методи визначення ступеню взаємозв’язків між факторами та їх влив на стан ІБ підприємства. Розглядаються можливі підходи до оцінки адекватності отриманих моделей ІБ; Моделювання можливих сценаріїв зміни ІБ організації.

 

Кількість годин: лекції – 18, практичні – 38, консультації – 3, самостійна робота – 121. Разом 6 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: іспит

Comments are closed.