Виявлення загроз з інформаційної безпеки

Назва дисципліни «Виявлення загроз з інформаційної безпеки» (5 семестр)

Спеціалізація «Безпека інфокомунікаційних систем»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

 

Анотація

Дисципліна «Виявлення загроз з інформаційної безпеки» відноситься до циклу вільного вибору студентів та розрахована на 180 годин. Вивчається студентами на 3-ому курсі та закінчується – іспитом.

Метою вивчення дисципліни «Виявлення загроз з інформаційної безпеки» є формування знань, навичок і вмінь, що дають змогу здійснювати виявлення та класифікацію загроз інформаційній безпеці та каналів технічного витоку інформації.

Під час навчання студент отримає знання з основних характеристик візуально-оптичних, електричних, магнітних, матеріально-речових та радіоелектронних засобів несанкціонованого перехоплення та впливу на інформацію, навчиться класифікувати класи загроз інформаційній безпеці та оцінювати негативний їх вплив на канали передачі інформації. Також студенти оволодіють засадами створення каналів технічного витоку інформації за рахунок паразитних електромагнітних випромінювань та наведень, хімічних, радіаційних, акустичних, оптичних та інших фізичних явищ; вивчать різноманітні можливі демаскуючи ознаки об’єктів та джерел інформації для технічних засобів технічної розвідки.

 

Кількість годин: лекції – 18, практичні – 38, консультації – 3, самостійна робота – 121. Разом 6 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: іспит

Comments are closed.