Прикладна криптологія

Назва дисципліни «Прикладна криптологія» (3 семестр)

Спеціалізація «Адміністративний менеджмент в сфері захисту інформації»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

 

Анотація

Прикладна криптологія – дисципліна, що включає принципи, засоби і математичні методи перетворення інформації, з метою приховування сенсу або структури даних, а також для захисту інформації від несанкціонованого використання або підробки. Криптологія традиційно поділяється на криптографію і криптоаналіз. Побудова сучасної криптології як науки грунтується на сукупності фундаментальних понять математики, фізики, теорії інформації. Методи криптографії орієнтовані на створення систем захисту інформації. Не дивлячись на властиву їй складність, багато теоретичних досягнень криптології зараз широко використовуються в житті, насиченому інформаційними технологіями.

Основною метою криптоаналізу є вивчення підходів для здійснення несанкціонованого доступу до інформації, яка захищена одним з криптографічних методів. Криптоаналіз поділяють на теоретичний і практичний. Теоретичний криптоаналіз полягає в оцінці стійкості існуючих криптосистем, що розробляються. Оцінка стійкості криптосистем надається у вигляді кількості операцій, необхідних для злому криптосистеми, або у вигляді часу, який потрібний для злому. Практичний криптоаналіз полягає у зломі криптографічних алгоритмів, досліджуючи нові методи і модифікуючи ті, що існують.

 

Кількість годин: лекції – 30, лабораторні ­– 32, практичні – 32, консультації – 2, самостійна робота – 144. Разом 8 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: іспит

Comments are closed.