Пашинська Наталія Миколаївна

foto_pashynska

Кандидат географічних наук, асистент кафедри інтелектуальних технологій.

Вища освіта:

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Викладач географії.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Транспортна інфраструктура АПК регіону в умовах ринкової системи господарювання (суспільно-географічне дослідження на прикладі Київського Придніпров’я)» за спеціальністю 11.00.02 – «Економічна та соціальна географія».

Досвід роботи: 

  • 2004 -2016 рр. – Інститут географії Національної академії наук України, провідний інженер, науковий співробітник, старший науковий співробітник.
  • 2013-2016 рр. – Національний авіаційний університет, доцент кафедри землеустрою та кадастру (за сумісництвом).
  • 2016-2017 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, старший науковий співробітник факультету інформаційних технологій.

Наукові праці: 

95 наукових публікацій, з них 25 наукових праць у фахових виданнях та виданнях, що входять до переліку наукометричних баз даних (5 статей у наукометричній базі SCOPUS), 6 монографій у співавторстві та 2 навчальні посібники. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 3.

Наукові інтереси:

Системи прийняття рішень на основі інтелектуального аналізу просторових даних та машинного навчання, геоінформатика, геоінформаційні системи, просторове моделювання.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Член International Cartographic Association та GIS Association.
  • Брала участь у міжнародному канадсько-українському проєкті “Laying the Foundation for a Spatial Data Infrastructure: Building Capacity within the Ukrainian Government to Support Sustainable Economic Growth” (2014-2016 рр.)

Comments are closed.