ІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» (IT & I)

%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%96%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%96 knu

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний технічний університет України «КПІ»

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

8 – 10 листопада 2016 року

ІIІ Міжнародна науково-практична конференція

«Інформаційні технології та взаємодії»(IT&I)

 

До участі у конференції запрошуються вчені, науковці, працівники ІТ сфери, студенти.

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

До початку роботи конференції планується опублікувати (у формі збірника) тези доповідей.

 

Напрямки роботи конференції

 1. Математичні основи інформаційних технологій та взаємодій
 2. Теорія несилової взаємодії та її застосування
 3. Технології електронної освіти
 4. Інформаційні технології управління проектами
 5. Технології штучного інтелекту
 6. Інформаційні технології електронної комерції та електронного урядування
 7. Технології інформаційної розвідки та впливу
 8. Інформаційні технології захисту кіберпростору
 9. Інформаційні технології проектування та управління
 10. Основи інформаційної аналітики та впливів

До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 2-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел. Кількість співавторів – не більше 4 осіб.Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання 

 1. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищами всіх авторів. Сторінки не нумеруються.
 2. Тези доповіді мають бути оформлені наступним чином (див. зразок):
 • шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1;
 • у лівому верхньому кутку:
 • УДК;
 • прізвище та ініціали автора (напівжирним шрифтом);
 • науковий ступінь, вчене звання, посада;
 • установа, місто (курсивом).
 • назва тез (великими літерами, по центру, напівжирним шрифтом);
 • основний текст (вирівнювання по ширині, абзац 1 см.);
 • список використаних джерел.
 1. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати вирівнювання по ширині, напівжирним шрифтом. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацією по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office.

           ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ СКАНОВАНІ ОБ’ЄКТИ!

 1. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела нумеруються відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом.

Увага! До тексту тез доповіді, без узгодження з автором, можуть бути внесенні редакційні правки.

Тези студентів друкуються у співавторстві з науковим керівником.

 1. Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за програмним комітетом.
 2. За результатами розгляду тез доповіді буде прийнято рішення про їх публікацію, про що буде повідомлено авторів.

 

Електронна заявка на сайті конференції

(заповнюється обов’язково!)

 1. Прізвище, ім’я, по батькові.
 2. Науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, навчальний заклад або місце роботи, посада.
 3. Напрямок № ___(будь ласка оберіть тільки один варіант):
 • виступити з доповіддю;
 • бути слухачем;
 • заочна участь – тільки публікація тез.
 1. Додаткові вимоги до виступу.
 2. Необхідність готелю (оплачується учасником самостійно).
 3. Поштова адреса (індекс обов’язково!), номер контактного телефону, E-mail.
 4. Інформація про те, звідки дізналися про конференцію.
 5. Чи бажаєте взяти участь у фуршеті.
 6. Дата.

 

Організаційний внесок 

Вартість одного примірника тез конференції – 100 грн. (кожні тези повинні бути сплачені одним автором через придбання збірника тез).

Додатково:

За участь у конференції з кожного учасника (виступ, присутність, кава-брейк, набір учасника) – 150 грн. (100 грн. для аспірантів, студенти безкоштовно). Може бути сплачено на місці.

Участь в фуршеті (для бажаючих) – 300 грн. сплачується на місці

Примітка: організаційний внесок не включає поштові витрати на пересилку примірника тез.

Оплата організаційного внеску особисто при реєстрації, або перераховується:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
р/р 31256356214095
ДКСУ
код банку 820172
ЄДРПОУ 02070944
Призначення платежу:
«Організаційний внесок прізвище учасника за участь у конференції ІТІ».
Комісія банку оплачується платником платежу!

Будь ласка, дотримуйтесь правил і термінів!

 

Порядок дій для участі у конференції

До 30 вересня 2016 року

 1. Заповнення заявки на участь (на сайті конференції)
 2. Надсилання тез доповіді
 3. Прийняття доповіді
 4. Оплата організаційного внеску
 5. Надсилання копії квитанції про оплату участі в конференції на електронну адресу конференції 

Контакти

Менеджер конференції:   Білощицький Андрій Олександрович  т. (044) 521-32-77

Секретаріат конференції:

 • Волошина Олена Тарасівна т. (099) 116-14-51
 • Мезенцева Ольга Олексіївна моб. тел. (068) 138-28-16
 • Шестак Яніна Володимирівна моб. тел. (067) 369 42 41
 • Гамоцька Сніжана Леонідівна моб. тел. (097) 328 228 0

Email:  fit_conferencii@ukr.net.
Сайт конференції:  http://iti.fit.knu.ua/

Програма конференції

Організаційний комітет конференції
Програмний комітет конференції
Биков В.Ю. – співголова організаційного комітету конференції, доктор технічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
Павлов О.А. – співголова організаційного комітету конференції, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, декан факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
Палагін О.В. – співголова організаційного комітету конференції, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заступник директора Iнституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України.
Тесля Ю.М. – співголова організаційного комітету конференції, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, декан факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка..
Бичков О.С. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри програмних систем і технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
Білощицький А.О. – доктор технічних наук, професор, лауреат премії Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених, заступник декана з наукової роботи факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
Волошин О.Ф. – доктор технічних наук, професор кафедри моделювання складних систем КНУ імені Тараса Шевченка.
Кубявка Л.Б. – кандидат технічних наук, заступник декана факультету інформаційних технологій, доцент кафедри технологій управління КНУ імені Тараса Шевченка.
Кравченко Ю.В. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мережевих та інтернет технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
Кудін В.І. – доктор технічних наук, професор кафедри інтелектуальних та інформаційних систем КНУ імені Тараса Шевченка.
Медведєва О.М. – доктор технічних наук, професор кафедри технологій управління КНУ імені Тараса Шевченка.
Морозов В.В.– кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій управління КНУ імені Тараса Шевченка.
Оксіюк О.Г.– доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації КНУ імені Тараса Шевченка.
Онищенко А.М. – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри технологій управління КНУ імені Тараса Шевченка.
Плескач В.Л. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем КНУ імені Тараса Шевченка.
Порєв Г.В. - доктор технічних наук, доцент кафедри програмних систем і технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
Самохвалов Ю.Я. – доктор технічних наук, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації КНУ імені Тараса Шевченка.
Снитюк В.Є. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних та інформаційних систем КНУ імені Тараса Шевченка.
Толюпа С.В. – доктор технічних наук, професор, кафедри кібербезпеки та захисту інформації КНУ імені Тараса Шевченка.
Бабаєв І.А. - доктор технічних наук, професор, Президент Азербайджанської асоціації управління проектами.
Білощицький А.О. – доктор технічних наук, професор, лауреат премії Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених, заступник декана з наукової роботи факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
Бичков О.С. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри програмних систем і технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
Бушуєв С.Д. – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури.
Волошин О.Ф. – доктор технічних наук, професор кафедри моделювання складних систем КНУ імені Тараса Шевченка.
Величко В.Ю. - кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Iнституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України.
Гогунський В.Д. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління системами безпеки життєдіяльності Одеського національного політехнічного університету.
Голуб С.В. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького.
Данченко О.Б. – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами університету економіки та права «КРОК».
Зачко О.Б. – доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.
Колеснікова К. В. – доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних технологій проектування в машинобудуванні Одеського національного політехнічного університету.
Кононенко І.В. – доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри стартегічного управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Кошкін К.В. – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, директор Інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Левикін В.М.– доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки.
Марков К.К. - професор інституту математики та інформатики Болгарської Академії Наук.
Медведєва О.М. – доктор технічних наук, професор кафедри технологій управління КНУ імені Тараса Шевченка.
Морозов В.В. – кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій управління КНУ імені Тараса Шевченка.
Оберемок Н.В. – кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Оксіюк О.Г.– доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації КНУ імені Тараса Шевченка.
Плескач В.Л. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем КНУ імені Тараса Шевченка.
Подчасова Т.П. – доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.
Порєв Г.В. – доктор технічних наук, доцент кафедри програмних систем і технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
Рач В.А. – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Навчально-наукового інституту інформаційних та комунікаційних технологій університету економіки та права «КРОК».
Самохвалов Ю.Я. – доктор технічних наук, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації КНУ імені Тараса Шевченка.
Снитюк В.Є.– доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних та інформаційних систем КНУ імені Тараса Шевченка.
Тімінський О.Г. – кандидат технічних наук, доцент, докторант кафедри технологій управління КНУ імені Тараса Шевченка.
Триус Ю.В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерних технологій Черкаського державного технологічного університету.
Чернов С.К. – доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри управління проектами Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

 

Comments are closed.