Рефлекторна система голосового управління

Виставковий матеріал (зразки, макети, постери, тощо) ПРОГРАМА, ЩО РЕАЛІЗУЄ ПРОДУКТОВУ ТЕХНОЛОГІЮ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНО-ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
Галузь застосування Будь яка галузь, де існує виробництво деталей, з яких потім збирається виріб

·        Будівельні матеріали

·        Деревообробна промисловість

·        Легка промисловість

·        Машинобудівна промисловість

·        Металовироби та металообробка

·        Фармацевтична промисловість

·        Харчова промисловість

·        Хімічна промисловість

·        Целюлозно-паперова промисловість

Застосування 1.      Планування портфелів та програм проектів.

2.      В програму закладається технологія виробництва і шляхом  моделювання створюється план робіт, використання матеріальних та трудових ресурсів, закупівель, бюджетний план.

Стадія готовності розробки           (продукту, технології) Вже на ринку
Розробник Факультет інформаційних технологій, д.т.н., проф. Тесля Ю.М.
Стислий опис розробки (продукту, технології) Закладається технологія виробництва і шляхом  моделювання створюється план робіт, використання матеріальних та трудових ресурсів, закупівель, бюджетний план. Технологія дозволяє вирішувати в автоматизованому режимі завдання адміністрування, планування, моніторингу, обліку, бюджетування, закупівель, управління матеріально-технічними і трудовими ресурсами і формувати в процесі вирішення цих завдань інформаційний стандарт підприємства.

Технологія оперує інформацією про технологічні процеси в проекті, про обсяги вже виконаних робіт, про наявність ресурсів та вартості трудових і матеріально-технічних ресурсах, про терміни закупівлі. На підставі цієї інформації інтелектуальна система створює план портфеля проектів з урахуванням пріоритетності кожного проекту. За глобальним планам всього портфеля проектів створюються локальні плани роботи трудових ресурсів проекту.

Дана технологія впроваджена на кількох підприємства – приладобудівному, літакобудівному і девелоперських компаніях. Наприклад, на літакобудівному підприємстві кожен літак розглядається як окремий проект, що складається приблизно з 800 матеріалів, що необхідно закупити, та 1500 деталей, що треба виготовити на підприємстві. За допомогою даної технології вдалося приблизно в 2 рази підвищити продуктивність виробництва без збільшення кількості трудових ресурсів. Також дана технологія на даний момент впроваджується на ряді інших підприємств.

Comments are closed.