Соціологічне опитування «Викладач очима студентів»

Шановні студенти та викладачі!

З метою підвищення якості підготовки фахівців на факультеті інформаційних технологій запроваджується система соціологічного опитування «Викладач очима студентів» як складова системи рейтингування навчально-педагогічних працівників факультету.

Рейтинг викладачів розраховується по шести показниках:

  1.  Компетентність в дисципліні, яку викладає;
  2.  Вимогливість викладача;
  3.  Вміння донести матеріал до студентів;
  4.  Вміння налагодити партнерські стосунки зі студентом;
  5.  Доброзичливість та тактовність по відношенню до студентів;
  6.  Застосування засобів електронного навчання (наявність презентацій, електронних лекцій, відеолекцій).

Шкала оцінювання викладачів – п’ятибальна, де «5» балів – означає, що характеристика дуже властива для конкретного викладача, а «1» бал – взагалі не властива.

Посилання на опитування

 

Comments are closed.