Інформаційні технології управління проектами

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Інформаційна аналітика та впливи»

Інформаційні технології управління проектами (3 семестр)

Кафедра: технологій управління, викладач: к.т.н., Єгорченков О.В.

Інформація: http://www.geol.univ.kiev.ua/depts/geoinf/ua/staff/index.php?name=yegorchenkov_o_v

Єгорченков

Анотація

Управління проектами стало популярним напрямком в сучасному бізнесі. Гонка за клієнтами спонукає компанії озброюватися новітніми інструментами проектного менеджменту, такими як MS Project, Oracle Primavera, Clarizen і т.д. Фахівці, які бажають займати керівні посади без знання азів управління проектами програють в боротьбі за місце під сонцем. Однією з основних складових проектного управління є процеси і інструменти планування. Адже без хорошого плану не буде успішного проекту, а без відповідного інструменту – не буде плану. Таким інструментом є інформаційні технології управління проектами, і саме їх вивчення присвячена дана дисципліна. В дисципліні наводяться практичні аспекти застосування інформаційних систем управління проектами.

 

 

Кількість годин: Лекції – 20, Практичних – 16, Лабораторних – 12, Самостійна робота – 132 Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: залік

 

 

Comments are closed.