Інтегровані інформаційні системи управління підприємствами

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Інформаційна аналітика та впливи»

Інтегровані інформаційні системи управління підприємствами (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: д.т.н., проф. Білощицький Андрій Олександрович

Інформація на сайті факультету:  http://fit.univ.kiev.ua/archives/2877

Білощицький Андрій Олександрович

Білощицький Андрій Олександрович

Анотація

Успішність  діяльності  кожного підприємства  в  багатьох  випадках визначається  тим,  наскільки  адекватно,  швидко  і ефективно  воно  здатне  забезпечити  випереджуючий розвиток  в  порівнянні  з  конкурентами.  Як  показує світовий  досвід,  шлях  до  цього  лежить  через впровадження інтегрованих інформаційних систем управління підприємствами. Ефективна інформаційна система формує  середовище  знань  (інформації),  яка забезпечить  органічний  взаємозв’язок  між  задачами бізнес-процесів підприємства. Створення і використання інтегрованих  інформаційних систем управління підприємствами в вітчизняних компаніях дозволяє більш обґрунтовано визначати цілі інвестицій і оптимально планувати інвестиційну діяльність, більш повно враховувати ризики, оптимізувати використання наявних ресурсів і уникати конфліктних ситуацій, контролювати виконання складеного плану, аналізувати фактичні показники і вносити своєчасну корекцію в хід робіт, накопичувати, аналізувати і використовувати в подальшому досвід реалізованих проектів. По суті інформаційна система управління підприємством є одним з найважливіших компонентів будь-якої організації і забезпечує досягнення її стратегічних цілей. Тому знання таких систем та вміння їх застосовувати в життєвому процесі підприємства надає користувачеві немалі конкурентні переваги у боротьбі за краще робоче місце.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Практичних – 12, Лабораторних – 16, Самостійна робота – 132 Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: залік

 

 

Comments are closed.